Vår telefonrådgivning är stängd mellan 24.12.2020 och 3.1.2021

test

Företagarkassans telefonrådgivning är stängd mellan 24.12.2020 och 3.1.2021. Vi betjänar normalt från och med 4.1.2021 kl. 9. God Jul och Gott Nytt År.

Regeringens proposition: Utkomstskyddets skyddsdel 500 euro ska fortgå till slutet av mars

test

Regeringen har lagt fram ett lagändringsförslag till riksdagen, enligt vilket de temporära lagändringarna som berör utkomstskyddets skyddsdel och rörlighetsunderstödet ska fortgå till slutet av mars. I och med ändringen skulle skyddsdelen vid deltidsarbete eller ströjobb vara 500 euro till och med 31.3.2021.

I enlighet med nuvarande lagstiftning förblir den höjda skyddsdelen i kraft till och med årets slut.

I enlighet med propositionen om lagändring skulle en skyddsdel på 500 euro gälla ifall ansökningsperioden börjar senast 31.3.2021. Skyddsdelen skulle alltså vara 300 euro vid ansökningsperioder som börjar 1.4.2021 eller senare.

Vid heltidsarbete kunde man få rörlighetsunderstöd på grund av arbetsresa som dröjer över 2 timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 31.3.2021. Börjar arbetsförhållandet 1.4.2021 skulle  kravet på arbetsresans längd vara 3 timmar.

En del av undantagen som gäller permitterade personer och företagare torde också fortsätta

I enlighet med den temporära undantagslagen har TE-byrån under tidsperioden 16.3.-31.12.2020 underlåtit att undersöka permitterade personers studier med avseende på heltid/deltid. Regeringen föreslår att undantaget som gäller studier ska fortgå till slutet av år 2021. Det här betyder att permitterade personers heltidsstudier inte skulle utgöra hinder för utkomstskydd. Även ansökan om utkomstskydd skulle underlättas eftersom studierna inte behöver utredas.

Företagare har haft möjlighet att få arbetsmarknadsstöd från FPA utan tvång att lägga ned sin företagsverksamhet, ifall inkomsterna från företagsverksamheten har sjunkit på grund av coronan. Regeringen föreslår att rätten till arbetsmarknadsstöd ska fortgå till 31.3.2021.

En del av de temporära ändringarna utgår vid årsskiftet

Ett flertal ändringar har gjorts i utkomstskyddet under år 2020. En sammanställning av ändringarna som är i kraft just nu hittar du här: Uppdaterad sammanställning av temporära lagändringar.

Propositionen med förslag om att temporära lagar ska fortgå gäller bara en del av de temporära lagändringarna. Som det ser ut nu, löper giltighetstiden för flera temporära lagar ut 31.12.2020. Från och med 1.1.2021 innebär det här att

 • ingen dagpenning betalas under självrisktid, ifall självrisktiden inte har börjat senast 31.12.2020
 • betalning av inkomstdagpenning kräver 6 månaders arbete och medlemskap (i stället för 3 månader), ifall betalning av inkomstdagpenning inte har börjat senast 31.12.2020
 • inkomstdagpenningens maximibetalningstid 300-500 dagar börjar löpa
 • TE-byrån börjar utreda permitterade personers företagsverksamhet med avseende på huvudsyssla/bisyssla
 • underlåtelse att göra upp sysselsättningsplan och avbrott i sysselsättningsfrämjande service leder i huvudsak till att man förlorar sitt utkomstskydd
 • förlängning av kortfristiga studier utöver utsatta 6 månader leder i huvudsak till att man förlorar sitt utkomstskydd, ifall studierna konstateras vara studier på heltid
 • man kan inte få extra tid för frivilliga studier; studiernas framskridande uppföljs normalt.

År 2021 är minimiarbetsinkomsten 13 247 €/år – medlemsavgiften höjs lite

test

Finansinspektionen har fastställt Företagarkassans förslag till medlemsavgift för år 2021, vilket innebär att medlemsavgiften höjs. Nästa år är medlemsavgiften 2,3 % (2,1 % 2020) av andelen som överskrider 5 800 euro.

Vid arbetsinkomstens nedre gräns – 13 247 €/år (1 103,92 €/månad) – som år 2020 tjänar in företagares arbetsvillkor (företagares FöPL-/LFöPL-arbetsinkomst och företagets delägares ArPL-lön) är medlemsavgiften 14,27 €/månad, dvs. 171,28 euro per år.

Medlemsavgiftsfakturorna för år 2021 postas stegvis inom december-februari. E-fakturorna skickas inom december-januari.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift från och med början av månaden under vilken de blir medlemmar. Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen.

Exempel på arbetsinkomster, medlemsavgifter och dagpenning för år 2021

Inkomstdagpenningen som Företagarkassan betalat omfattar grunddel, inkomstdel och eventuell barnförhöjning. År 2021 är grunddelens belopp 33,78 euro. Inkomstdelen är 45% av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Vid månadsinkomst som överskrider 3 209,10 euro är inkomstdelen 20% av den överskridande delen. Inkomstdagpenning är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Personer som får inkomstdagpenning och försörjer barn under 18 år får dagpenning plus barnförhöjning. Barnförhöjningens belopp är 5,30 euro för ett barn, sammanlagt 7,78 € för två barn och sammanlagt 10,03 € för tre eller flera barn.

ArbetsinkomstMedlemsavgiftMedlemsavgiftDagpenningDagpenningInkomsrelaterad dagpenning vs. grunddagpenning (FPA)
euro/åreuro/månadeuro/åreuro/vardageuro/månadeuro/månad
1324714,27171,2841,68896,21169,94
1400015,72188,643924,45198,18
1500017,63211,644,74961,95235,68
1600019,55234,646,49999,45273,18
1700021,47257,648,231036,95310,68
1800023,38280,649,971074,45348,18
1900025,3303,651,721111,95385,68
2000027,22326,653,461149,45423,18
2100029,13349,655,211186,95460,68
2200031,05372,656,951224,45498,18
2300032,97395,658,71261,95535,68
2400034,88418,660,441299,45573,18
2500036,8441,662,181336,95610,68
2600038,72464,663,931374,45648,18
2700040,63487,665,671411,95685,68
2800042,55510,667,421449,45723,18
2900044,47533,669,161486,95760,68
3000046,38556,670,91524,45798,18
3250051,18614,175,271618,2891,93
3500055,97671,679,631711,95985,68
4000065,55786,686,91868,391142,1
4500075,13901,690,781951,721225,5
5000084,721016,694,652035,061308,8
5500094,31131,698,532118,391392,1
60000103,881246,6102,412201,721475,5
65000113,471361,6106,282285,061558,8
70000123,051476,6110,162368,391642,1
75000132,631591,6114,032451,721725,5
80000142,221706,6117,912535,061808,8
85000151,81821,6121,792618,391892,1

Inkomstdagpenningen hjälpte då företagandet tog slut

test

Inkomstdagpenningen hjälpte då företagandet tog slut

Tom Löf inledde sin företagarkarriär 1995 som kioskhandelsman i Vörå.  Där sålde han typiska kioskprodukter, som tidningar, godis, läskedrycker med mera. De första åren var han enda arbetaren i företaget.

Efter ett par års företagande föreslog hans bokförare, Kaj grannas, att han skulle ansluta sej till företagarnas arbetslöshetskassa. Den erfarna bokföraren visste hur sårbar företagaren kan vara om affärerna inte går som planerat. Kalkylerna visade också, att medlemskapet var förhållandevis förmånligt. För enbart några hundra euron i året kunde man märkbart höja FPA:s grunddagpenning.

Verksamheten utvidgades – och förtvinade

Några år efter grundandet av företaget blev det möjligt för Löf att utvidga sin verksamhet. Han hyrde en större affärslokal, grundade ett cafe’ och tog dessutom över kommunens enda bokhandel.  Verksamheten blomstrade i många år och Löf kunde även anställa utomstående arbetskraft.

Nedkörningen av bokhandel inleddes då kommunen började köpa skolböckerna från en annan leverantör. Några år efter att bokhandel stängts var verksamheten sådan, att Löf ensam skötte kafeterian sju dagar i veckan. Det blev helt enkelt för tungt, så då en köpare hittades 2016 var Löf redo att sälja sitt företag och dess lager på förlust.

– jag var helt slut fysiskt och psykiskt, minns Löf. Den sommaren blev det många och långa stunder på golfbanan, jag spelade och samlade krafter.

Dagpenningen gav tid för rehabilitering

Tack vare den inkomstrelaterade dagpenningen behövde Löf inte fundera på de ekonomiska problemen efter att företagandet upphört, utan kunde koncentrera sej på att återhämta sej från överansträngningen. Då hösten kom var han redan i det skicket, att han började fundera på att aktivt söka jobb och återvända till arbetslivet, trots att han på den tiden kunde lyft arbetslöshetspeng upp till 500 dagar.

Efteråt har Löf många gånger med värme tänkt på sin nu redan bortgångne bokförare. Om han inte hade föreslagit, att Löf skall ansluta sej till företagarens arbetslöshetskassa, så hade han förmodligen aldrig gjort det.

– förbluffande många företagare lämnar sin utkomst oförsäkrad och tänker inte på vad som händer om företagandet av någon anledning inte bär sej. Jag rekommenderar nog medlemskap i företagarkassan åt alla företagare.

Tillbaks till kundserviceyrket

Efter att i ett år varit arbetslös återvände Löf till arbetslivet. Han är nu försäljare i Vasa, närmare bestämt i R-kiosken i Dragnäsbäck och som den sociala person han är njuter han av kundserviceyrket lika mycket som under sina år som kioskföretagare. Han är nöjd med sitt jobb som anställd av annan.

– Jag gör det här jobbet fortfarande som om det vore egen firma men är samtidigt glad över att inte behöva bära bekymren över företagets finanser. För mej räcker det att jag gör mitt kundservice- och försäljningsarbete så bra jag bara kan.

Text: Johanna Haveri

Riksdagen godkände 21.10.2020 en fortsättning på ändringarna som berör utkomstskyddets skyddsdel och rörlighetsunderstödet

test

I och med lagändringen förblir skyddsdelen 500 euro i kraft för inkomster från deltidsarbete eller ströjobb, ifall ansökningsperioden börjar senast 31.12.2020. Rörlighetsunderstöd kan man vid heltidsarbete få för arbetsresor som dröjer över 2 timmar, ifall arbetsförhållandet börjar senast 31.12.2020.

Temporära lagändringar i arbetslöshetsskyddet förblir i kraft till årets slut

test

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken en del av de temporära lagändringarna i arbetslöshetsskyddet förblir i kraft till årets slut. Nedan finns en uppdaterad sammanställning av lagändringarna och ändringarnas ikraftvaro.

 • Betalning av inkomstdagpenning börjar från och med första arbetslöshetsdagen utan fem dagars ersättningslös självriskperiod. Det här berör personer vars självriskperiod börjar 16.3.-31.12.2020.
 • Man kan få inkomstdagpenning när man har arbetat minst 3 månader (13 kalenderveckor). Medan man arbetar måste man vara medlem i kassan. Det här berör personer vars arbetsvillkor annars inte skulle uppfyllas, vars arbetsvillkor omfattar en arbetsvecka under tidsperioden efter 1.3.2020 och vars första betalningsdag för arbetslöshetsdagpenning är senast 31.12.2020. För företagares familjemedlemmar utan ägoandel i företaget förkortas arbetsvillkoret till hälften, dvs. 26 veckor. Har maximibetalningsperioden för grunddagpenning ännu inte löpt ut, kan arbetsvillkoret 13 veckor tillämpas endast ifall arbetsvillkoret omfattar en arbetsvecka efter 1.7.2020. Orsaken är att personer som övergår från att ha fått grunddagpenning omfattades av ändringen genom lagändring som skedde vid en senare tidpunkt.
 • Maximiperioden 300-500 dagar vid betalning av inkomstdagpenning löper inte under permittering. Det här berör permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Då löper  maximiperioden inte under tiden 16.3.-30.6.2020.
 • Maximiperioden 300-500 dagar vid betalning av inkomstdagpenning löper inte (under inga förhållanden). Maximiperioden löper inte under tiden 1.7.-31.12.2020.
 • Inkomstdagpenningens skyddsdel för arbetsinkomster är temporärt 500 euro per månad. Gäller ansökningsperioder som börjar 1.6.-31.12.2020.
 • Är arbetsresan tur och retur två timmar kan man vid heltidsarbete få rörlighetsunderstöd.  Gäller anställningsförhållanden som börjar 12.6.-31.12.2020.
 • Företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA ifall inkomsten från företagsverksamheten har sjunkit på grund av coronan. Man kan få arbetsmarknadsstöd för tidsperioden 16.3.-31.12.2020.
 • TE-byrån avstår från att undersöka permitterade personers företagsverksamhet och studier. Gäller 16.3.-31.12.2020.
 • TE-byrån avstår delvis från intervjuer med arbetssökande. Gäller 16.3.-31.12.2020.
 • Rätt till arbetslöshetsskydd förblir undantagsvis i kraft i följande situationer:
  • Personen i fråga har inte svarat på TE-byråns frågor angående utvärdering av behovet av tjänster på nättjänsten eller har inte sammanställt något utkast till  sysselsättningsplan.
  • Personen i fråga har inte genomfört TE-byråns sysselsättningsplan.
  • Personen i fråga avbryter en påbörjad sysselsättningsfrämjande tjänst på grund av coronaepidemin.
  • Kortvariga studier studier fördröjs och överskrider 6 månader på grund av coronaepidemin. Gäller 16.3.-31.12.2020.
  • TE-byrån kan avvika från villkoret att arbetssökandes frivilliga studier framskrider enligt krav till och med årets slut, och kan bevilja extra tid för studier ifall studierna har fördröjts på grund av coronan. Gäller 1.8.-31.12.2020.

SYT heter nu Företagarkassan

test

Till följd av sammanslagningen med AYT vid årsskiftet har SYT 1.6.2020 ändrat sitt namn till Företagarkassan.

Kassachefen Merja Jokinen säger att det nya namnet poängterar framtiden för en starkare arbetslöshetskassa som fokuserar på att ställa upp för små företag och ensamföretagare. Det nya namnet är också uttalsmässigt bättre än den tidigare förkortningen.

– Vårt officiella namn är nu Företagarnas Arbetslöshetskassa, men vi använder namnet Företagarkassan i vår marknadsföring. Kunderna ser förändringen i form av nya loggor och förnyad företagsprofil. Verksamheten och tjänsterna förblir oförändrade. Vi förnyar vår webbsida och våra e-postadresser på hösten 2020. Till dess fungerar vår nuvarande webbsida normalt, säger Jokinen.

Företagarkassan vill identifiera sig som ett samfund som förstår och uppskattar medlemmarnas utmaningar i vardagen som företagare och mänskor. Branduppdateringen sker samma år som vi firar 25-årsjubileum för företagarnas arbetslöshetsskydd, och den har som viktigaste målsättning att påvisa kassans viktiga roll i det finländska samhället.

– Symboldelen i vår logga – den består av valvbågar som återspeglar vändningar och rörelse – reflekterar den här målbilden. Coronakrisen har visat att det är omöjligt att förutse framtiden. I en global värld i snabb förändring kan företagsverksamheten ta slut på grund av orsaker man som företagare själv inte kan påverka. Medlemskap i en företagarkassa är ett sätt att ha kontroll över företagarskapets risker och säkra sin utkomst ifall man skulle bli arbetslös, säger Jokinen.

Företagarnas arbetsmarknadsstöd fortgår året ut

test

När coronaeländet slog till ordnade man med möjlighet för företagare att få arbetsmarknadsstöd utan krav på att företagsverksamheten måste läggas ned. Ca 30 000 företagare har ansökt om arbetsmarknadsstöd från FPA. Ursprungligen skulle man kunna få arbetsmarknadsstöd t.o.m. slutet av juni, men nu har fristen förlängts till årets slut.

Arbetsmarknadsstödet är lägre än inkomstdagpenningen, men ger ändå företagarna möjlighet att fortsätta sin företagsverksamhet, även om lönsamheten kan bli lidande. Skulle företagsverksamheten läggas ned är det osannolikt att den skulle startas igen, eller att ett nytt företag skulle grundas inom snar framtid. Nu är det viktigt att företagen håller sig flytande till dess vi har klarat oss ut ur de här svåra tiderna, och då är arbetsmarknadsstödet ett bra verktyg.

Jag läste igår ett inlägg i en Facebookgrupp, där en företagare frågade hur det står till i andra företag. Ganska många svarade att de nu går mot bättre tider, speciellt inom skönhets- och vårdbranschen berättade företagarna att tidbeställningskalendrarna är bättre fyllda än i april-maj. För många företagare är situationen ännu inte alls bra, men det finns ändå tecken på att konsumtionen i alla fall delvis håller på att repa sig. Nu behövs modiga mänskor för att hålla hjulen rullande inom konsumtion och ekonomi.

Antalet arbetslösa i företagarkassan har ökat måttligt. I april nådde vi en topp och antalet ansökningar fördubblades. När vi nu fick veta att arbetsmarknadsstödet fortsätter väntar vi oss att arbetslösheten ökar i måttlig omfattning, ca 6 procent per månad.

Vi har ingen rusning i vår hantering av ansökningar. Fördröjningarna beror på att vi har fått vänta på utlåtanden från TE-byrån. Kunderna har också ansökt om både inkomstdagpenning och arbetsmarknadsstöd från FPA och vi har fått reda ut vilken förmån var och en är berättigad till. Det går inte utan information från alla parter – kunden, TE-byrån, kassan och FPA.

Samtidigt beslöts att man som arbetslös får förtjäna 500 euro per månad utan att förtjänsten påverkar dagpenningen. Beloppet höjdes temporärt från tidigare 300 euro. Vi hoppas att det här uppmuntrar företagare att ta emot mera småskaliga arbetsuppdrag.

Vi går mot sommaren med spänningsladdade känslor. Idag läste vi i nyheterna att antalet nya coronasmittor igår var noll. Samtidigt varnar man för att coronasituationen absolut inte är över. Så här får vi nu balansera en tid framöver och det är ju en stressfaktor i sig, men jag vill i alla fall önska er alla sommarvärme och avkoppling.

med vänliga hälsningar,

Merja Jokinen

Kassachef

Inkomstdagpenningens beskattning 2020

test

De nya skattekorten träder i kraft 1.2.2020. Ditt skattekort för 2019 gäller fortfarande hela januari 2020. Vi nollställer den kumulativa inkomsten på ditt skattekort vid årsskiftet och inkomsträkningen startar på nytt.
Du behöver inte skicka löneskattekortet som skattemyndigheterna automatiskt postar till dig till SYT-kassan, eftersom arbetslöshetskassorna får de här uppgifterna direkt av skattemyndigheterna. Används löneskattekort vid beskattning av inkomstrelaterad dagpenning innehålls alltid minst 25%, även om skatteprocenten på kortet skulle vara lägre. Skickar du ändringsskattekort som har utfärdats för en förmån till SYT-kassan innehåller vi skatt i enlighet med ändringsskattekortet.
Enklast beställer du ett ändringsskattekort på adressen www.skatt.fi/skattekort. På webbtjänsten kan du trycka ut kortet själv eller beställa skattekortet elektroniskt direkt till SYT-kassan. Uppgifterna på ändringsskattekort i elektroniskt format uppdateras automatiskt hos oss under följande natt. Vill du att din dagpenningsansökan hanteras i enlighet med dina nya skatteuppgifter ska du skicka en fortsatt ansökan till oss dagen efter du beställde ditt nya skattekort.
 
 

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 13 076 €/år

test

Finansinspektionen fastställer SYT-kassans medlemsavgift på basen av kassans proposition. SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Medlemsavgiften är 2,1 % av arbetsinkomsten som ligger till grundförsäkringen för den del som överskrider 5 800 euro.
Från och med början av 2020 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 816 euro till 13 076 euro.
År 2020 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön är under 13 076 euro per år.
Nu lönar det sig för dig att kontrollera årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring på ditt försäkringsbolag och höja den till minst 13 076 €/år. Kan du inte höja årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring kan du ansöka om jämkad medlemsavgift för nästa år i kassan. Mera information om den jämkade medlemsavgiften finns här : https://syt.fi/sv/information-for-medlemmar/sankt-medlemskapsavgift/
Medlemmarnas nuvarande försäkringsnivåer korrigeras enligt lönefaktor (gäller FöPL- och LFöPL-försäkrade). Vill du kan du förbjuda att nivån korrigeras för din del. Då ska du skicka ett fritt formulerat meddelande t.ex. per e-post till adressen neuvonta@syt.fi.
 

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2020

Arbetsinkomst €/år Medlemsavgift  €/månad Medlemsavgift €/år Dagpenning €/vardag  Dagpenning €/månad Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning
13076 12,73 152,80 41,32 888,38 164,69
14000 14,35 172,20 42,93 923,03 199,34
15000 16,10 193,20 44,68 960,53 236,84
16000 17,85 214,20 46,42 998,03 274,34
17000 19,60 235,20 48,16 1035,53 311,84
18000 21,35 256,20 49,91 1073,03 349,34
19000 23,10 277,20 51,65 1110,53 386,84
20000 24,85 298,20 53,40 1148,03 424,34
21000 26,60 319,20 55,14 1185,53 461,84
22000 28,35 340,20 56,89 1223,03 499,34
23000 30,10 361,20 58,63 1260,53 536,84
24000 31,85 382,20 60,37 1298,03 574,34
25000 33,60 403,20 62,12 1335,53 611,84
26000 35,35 424,20 63,86 1373,03 649,34
27000 37,10 445,20 65,61 1410,53 686,84
28000 38,85 466,20 67,35 1448,03 724,34
29000 40,60 487,20 69,09 1485,53 761,84
30000 42,35 508,20 70,84 1523,03 799,34
32500 46,73 560,70 75,20 1616,78 893,09
35000 51,10 613,20 79,56 1710,53 986,84
40000 59,85 718,20 86,70 1864,12 1140,43
45000 68,60 823,20 90,58 1947,45 1223,76
50000 77,35 928,20 94,46 2030,79 1307,10
55000 86,10 1033,20 98,33 2114,12 1390,43
60000 94,85 1138,20 102,21 2197,45 1473,76
65000 103,60 1243,20 106,08 2280,79 1557,10
70000 112,35 1348,20 109,96 2364,12 1640,43
75000 121,10 1453,20 113,84 2447,45 1723,76
80000 129,85 1558,20 117,71 2530,79 1807,10
85000 138,60 1663,20 121,59 2614,12 1890,43
90000 147,35 1768,20 125,46 2697,45 1973,76

 
Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,28 € för ett barn, 7,76 € för två barn och 10,00 € för tre eller flera barn per dag.