Etuus päätoimiselle yrittäjälle työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työ- ja elinkeinotoimiston osoittamaan työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta, vaikka hänet katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka hän ei ole työtön tai lomautettu.

Työttömyysetuus maksetaan peruspäivärahan suuruisena. Päätoimiselle yrittäjälle ei siis voida maksaa ansio-osaa.

Työ- ja elinkeinotoimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan mihin työvoimakoulutukseen työnhakija osallistuu. Kassa maksaa hakijalle työttömyysetuutta työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella.