Mitä päivärahan jälkeen?

1.1.2017 tulleen lakimuutoksen myötä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajalta. Jos henkilöllä on enintään kolme vuotta työhistoriaa, enimmäismaksuaika on 300 päivää. Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan edelleen maksaa ansiopäiväraha enintään 500 päivän ajalta.

Enimmäismaksuajan lyhentäminen koskee niitä henkilöitä, joiden enimmäismaksuajan maksaminen alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Maksamisella tarkoitetaan tässä tosiasiallista päivärahan maksamisajankohtaa esimerkiksi omavastuuajan tai taloudellisen kertakorvauksen jälkeen.

Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu jatkossa työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti:

Työhistoria Ikä Enimmäiskesto
Enintään kolme vuotta 300 päivää
Yli kolme vuotta 400 päivää
Vähintään viisi vuotta Vähintään 58 vuotta 500 päivää

 

Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin puolessatoista vuodessa (400 päivää / 5 = 80 viikkoa).

Yrittäjäpäivärahaa saavalla hakijalla ei ole oikeutta enimmäisajan jälkeen niin sanottuihin lisäpäiviin ennen vanhuuseläkettä. Jos päivärahan enimmäismaksuaikasi täyttyy ja työttömyys kuitenkin vielä jatkuu, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Jos aloitat palkkatyön, sinun kannattaa liittyä heti palkansaajakassaan. Yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. Lisätietoa palkansaajakassoista löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Kun päivärahaoikeutesi päättyy, Yrittäjäkassa lähettää päätöksen asiasta. Toimita päätös työ- ja elinkeinotoimistoon. TE-toimisto antaa asiasta lausunnon Kelalle ja voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Päivärahaoikeutesi enimmäisajan jälkeen, voit säilyttää jäsenyyden maksamalla huojennettua jäsenmaksua. Huomioithan, että kassan jäsenyyden säilyttäminen ei kerrytä uutta työssäoloehtoa.

Jos et halua säilyttää Yrittäjäkassan jäsenyyttä, voit ilmoittaa erosta esimerkiksi nettilomakkeella. Yrittäjäkassan sivuilta löytyvillä lomakkeilla voit ilmoittaa myös tiedot jäsenrekisteriä varten, mikäli aloitat uudelleen yrittäjänä.

Jos aloitat uuden yritystoiminnan, alkaa yrittäjän työssäoloehto (15 kk) kertyä uudelleen Yrittäjäkassassa. Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan vuonna 2020 sellaiset kuukaudet, joina henkilön YEL- tai MYEL-työtulo on vähintään 13 076 euroa vuodessa tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen palkka on vähintään 1 089,67 euroa kuukaudessa.

Jälkisuojapäivärahaa saavalla saattaa olla lisäpäiväoikeus

Ikääntyneellä työttömällä, joka jää työttömäksi saaden palkan­saajan jälkisuojapäivärahaa, voi olla oikeus niin sanottuihin lisäpäiviin. Yrittäjäpäivärahaa saavalla hakijalla ei ole enimmäisajan jälkeen oikeutta niin sanottuihin lisäpäiviin ennen vanhuuseläkettä.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  • olet syntynyt vuosina 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Mahdollisuus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana

Vuosina 1950–1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot. Hän on

  • syntynyt vuosina 1950–1957
  • täyttänyt 62 vuotta
  • saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.