Päivärahan määrittely ja maksaminen

Yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä SYT-kassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL-vuosityötulo tai osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-vuosipalkka).

Päivärahaa maksetaan 5 arkipäivän (ma-pe) mittaisen omavastuuajan jälkeen, 5 päivältä viikossa.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään

  • 300 työttömyyspäivältä, jos sinulla on työhistoriaa 3 vuotta tai vähemmän
  • 400 työttömyyspäivältä, jos sinulla on työhistoriaa yli 3 vuotta
  • 500 työttömyyspäivältä, jos olet täyttänyt työssäoloehdon sen jälkeen, kun olet täyttänyt 58 vuotta ja jos sinulla on ollut vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana

Yrittäjänä sinulla ei ole enimmäisajan täytyttyä oikeutta ns. lisäpäiviin. Jos enimmäisaikasi täyttyy ja työttömyytesi jatkuu, voit hakea työmarkkinatukea (32,40 €/pv) Kelasta.

Maksuajopäiviä on kolme viikossa: maanantai (tilillä keskiviikkona), keskiviikko (tilillä perjantaina) ja perjantai (tilillä tiistaina). Arkipyhät saattavat aiheuttaa muutoksen maksupäiviin.