Ansiosidonnaisen päivärahan kesto

Huom. Väliaikaisen lakimuutoksen johdosta ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu ajalla 1.7.-31.12.2020

Päivärahanhakijoilla, joiden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai myöhemmin, enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 päivää, mutta hakijan iästä ja työhistoriasta riippuen se voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan yhtä työssäoloehtoa kohden pääsääntöisesti enintään 400 työttömyyspäivää kestävän enimmäisajan.

Mikäli sinulla on ennen päivärahakauden alkamista 17-vuotiaana tai myöhemmin tapahtunutta työssäoloa enintään 3 vuotta, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 300 päivältä.

Jos täytät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja jos sinulla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 500 päivältä. Työssäoloehdon täyttyessä sinun tulee täyttää sekä ikäedellytys että työhistoriaedellytys.

Jos päivärahan maksaminen on alkanut ennen 1.1.2017, ansiopäivärahaa maksetaan edelleen enintään 500 päivää.

Yrittäjäpäivärahaa saavilla ei ole lisäpäiväoikeutta kuten palkansaajilla. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka. Enimmäisajan täytyttyä yrittäjänä toimineet voivat hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Jälkisuojapäivärahaa saavalla saattaa olla lisäpäiväoikeus

Ikääntyneellä työttömällä, joka jää työttömäksi saaden palkan­saajan jälkisuojapäivärahaa, voi olla oikeus niin sanottuihin lisäpäiviin.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  • olet syntynyt vuosina 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1957-1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.
  • olet syntynyt vuosina 1961 tai sen jälkeen ja täytät 62 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lisäpäiväoikeutta ei ole, jos ansiopäivärahan maksaminen perustuu yrittäjän työssäoloehtoon.