Kuka on oikeutettu työttömyysetuuteen?

kuva2Ansiosidonnaiseen päivärahaan on oikeus kaikkien edellytysten täyttyessä työttömyyskassan jäsenellä, joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt työttömyysturvalain edellyttämän työssäoloehdon. Vuoden 2015 alusta lähtien yrittäjän työssäoloehto lyheni 15 kuukauteen. Jos olet aloittanut yritystoiminnan ja siirtynyt Yrittäjäkassaan ennen vuotta 2014, olet saattanut saada kuuden kuukauden jäsenyysaikahyvityksen ja yrittäjän työssäoloehto on voinut täyttyä jopa 12 kuukauden yrittäjyydellä ja kassan jäsenyydellä.

Saadakseen päivärahaa hakijan tulee olla työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Päivärahaan voi olla oikeus kokonaan työttömänä, osa-aikatyötä tekevänä, työllistymistä edistävien palveluiden ajalta ja sivutoimisena yrittäjänä. Lisäksi poikkeustapauksessa päivärahaa voidaan maksaa esimerkiksi työkyvyttömyyden perusteella.

Yritystoiminta katsotaan kokonaan lopetetuksi jos yritys on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai sen purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus tai on muuten ilmeistä, että yrityksen tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on loppunut. Voit lukea lisää työttömäksi määrittelystä kohdasta Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto).

Jos toimit yhtiön selvitysmiehenä, sinun voidaan katsoa työllistyvän päätoimisesti yrittäjänä, eikä sinulla ole silloin tämän vuoksi oikeutta työttömyyspäivärahaan. Lisätietoja saat TE-toimistosta esimerkiksi Työlinjan valtakunnallisesta työttömyysturvaneuvonnasta numerosta 0295 020 701 tai osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Päivärahaa voidaan maksaa pääsääntöisesti 65-vuotiaaksi saakka. Lomautetulle voidaan myöntää päivärahaa 68-vuotiaaksi asti.