Työttömyysajalta maksetaan huojennettua jäsenmaksua

Sääntömuutoksesta johtuen jäsenmaksuvapautus päättyi 31.12.2016. Työttömillä jäsenillä on oikeus huojennettuun jäsenmaksuun 1.1.2017 lähtien. Sen määrä on 5 €/kk. Kassa myöntää automaattisesti huojennetun jäsenmaksun työttömyyden alkamista seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta. Huojennettu jäsenmaksu myönnetään henkilölle, joka on oikeutettu Yrittäjäkassan maksamaan työttömyysetuuteen.

Työttömyys katsotaan alkavaksi siitä päivästä, josta päivärahaoikeus alkaa TE-toimiston lausunnon mukaan. Jos työttömyys alkaa kesken kolmen kuukauden laskutusjakson, voidaan puuttuva jäsenmaksu vähentää maksettavasta päivärahasta.

Lisätietoa voi lukea kassan säännöistä: Yrittäjäkassan säännöt 18.6.2020