Hae päivärahaa työttömyyskassastasi

Kassa saa työvoimapoliittisen lausunnon suoraan TE-toimistolta. Pyydä TE-toimistoa lähettämään lausunnot myös itsellesi.

Pyydä Yrittäjäkassasta ohjeet päivärahan hakemista varten esimerkiksi sähköpostitse osoitteesta neuvonta@syt.fi. Voit myös tulostaa hakemuslomakkeen ja myyntivoiton selvityslomakkeen Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta (Ansiopäivärahahakemus ja Myyntivoittolaskelma) ja ohjeet päivärahan hakemisesta tämän linkin takaa: Päivärahan hakuohje 2020 Toimita päivärahahakemus ja muut pyydetyt asiapaperit kassaan.

Huomioi päivärahaa hakiessasi:

 • Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.
 • Täytä ensimmäinen päivärahahakemus jälkikäteen, vähintään kahden viikon ajalta.
 • Hakemuksen voi täyttää aikaisintaan työnhakijaksi ilmoittautumispäivästä lukien.
 • Allekirjoitus- ja postituspäivä eivät saa olla aikaisempi kuin viimeinen päivä, jolta päivärahaa haetaan.
 • Jatkohakemukset tulee täyttää vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolta.

Yrittäjäkassa tarvitsee seuraavat asiapaperit hakemuksen käsittelemistä varten:

 • Ansiopäivärahahakemus vähintään kahden viikon ajalta
 • YEL-, TyEL- tai MyEL-todistus vuosityötuloista kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta. Pyydä todistus eläkevakuutusyhtiöstäsi.
 • Todistus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta (YEL- tai MyEL-vakuutus). Pyydä todistus eläkevakuutusyhtiöstäsi.
 • Myyntivoittolaskelma, jonka liitteeksi
  • Tase viimeiseltä täydeltä tilikaudelta
  • Kauppakirja tai todistus yrityksen käyvästä arvosta
  • Todistus yritystoiminnan lopettamishetken veloista
  • Myyntivoiton selvityslomake on aina täytettävä ja palautettava työttömyyskassalle, myös siinä tapauksessa, että hakijan omistusosuus on ollut 0 % ja/tai mitään ei ole myyty.
 • Muutosverokortti etuutta varten (alkuperäisenä). Verokortin voi toimittaa myös ansiopäivärahapäätöksen antamisen jälkeen. Lisätietoa verotuksesta saat Verohallinnolta.

Päivärahahakemuksen liitteet YEL-, MYEL- tai TyEL-todistus

Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on vähintään 15 kuukauden kassajäsenyys ja samanaikaisesti yrittäjänä toimiminen (YEL-, MYEL- tai TyEL-vuosityötulo vähintään 13 076 vuonna 2020 €). Tämän vuoksi päivärahahakemuksen liitteeksi tulee toimittaa eläkevakuutusyhtiöltä todistus YEL- tai MyEL-eläkkeen perusteena olevista vuosityötuloista tai todistus TyEL-vuosityötuloista (TyEL-vakuutusvelvollisilta yrittäjiltä). Todistus tulee toimittaa kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta. Lisäksi kassa tarvitsee todistuksen siitä, että eläkevakuutusmaksut on maksettu.

Lisätietoja eläkkeistä saat omasta eläkelaitoksestasi, Eläketurvakeskuksesta tai verkosta osoitteesta www.tyoelake.fi.

Eläkeyhtiöiden yhteystietoja:

Myyntivoiton selvityslomake liitteineen

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Tämän vuoksi hakemuksen liitteeksi tulee aina toimittaa myyntivoiton selvityslomake. Myyntivoiton jaksotus siirtää päivärahan maksua eteenpäin jos yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla ylittää 20 000 euroa.

Lomakkeen liitteeksi tulee lähettää seuraavat asiakirjat:

 • tase vähintään viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, sekä sitä seuraavalta tilikaudelta (lopettamishetken tase).
 • kauppakirja myydystä yritysomaisuudesta, tai vaihtoehtoisesti todistus myymättä jääneen yritysomaisuuden käyvästä arvosta.
 • todistus yritystoiminnan lopettamishetken veloista

Voit lukea tarkemmin myyntivoiton jaksotuksesta ja tasetarkastelusta kohdasta Myyntivoiton jaksotus.

Muutosverokortti etuuksia varten

Kassa saa verottajalta suoraan palkkaa varten määrätyt alkuperäiset ennakonpidätysprosentit. Mikäli katsot tarpeelliseksi, voit toimittaa kassaan muutosverokortin etuutta varten. Muussa tapauksessa käytämme Verohallinnosta saamiamme verotustietoja korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Palkkatuloa varten määrätyn ennakonpidätyksen määrä on kuitenkin aina vähintään 25 prosenttia. Lisätietoja verotuksesta saat Verohallinnolta.

Palkkakuitti ja työsopimus

Jos olet työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, toimita kassaan palkkatodistus ja työsopimus. Tällöin saamasi työtulot sovitellaan maksettavaan työttömyyspäivärahaan. Voit lukea lisää sovitellun päivärahan maksamisesta kohdasta Ansiotulojen ja sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan.