Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina 2018

Home/Yrittäjän työttömyysturva/Jos jäät työttömäksi/Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina 2018
Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina 2018 2018-03-20T08:37:27+00:00

Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina 2018

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 alusta lukien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön työnhakija voi näin ollen jatkossa saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan.

Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Uusi neljän kuukauden päivärahamahdollisuus koskee työttömänä aloitettua uutta yritystoimintaa, joka alkaa aikaisintaan 1.1.2018 tai sen jälkeen. Yritystoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon heti sen alkaessa.

Lue lisätietoa sovitellusta päivärahasta