Aktiivisuuden seuranta 2018-2019

Huom! Työttömyysturvaa ei leikata aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä.

Jos työttömyyspäivät ajoittuvat joulukuulle, mutta tulevat maksuun tammikuussa, aktiivimalli voi vielä vaikuttaa etuuden määrään.

Työttömyyskassat alkoivat vuonna 2018 seurata päivärahanhakijan aktiivisuutta 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivisuutta tarkastellaan takautuvasti. Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan hakijan täytyy osoittaa olevansa aktiivinen olemalla työssä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai harjoittamalla yritystoimintaa. Jos hakija ei ole ollut laissa säädetyllä tavalla aktiivinen, päivärahan tasoa alennetaan 4,65 %.

Alennus tehdään täysimääräiseen työttömyyspäivärahaan. Päivärahaa alennetaan vain kerran, jolloin maksun suuruus seuraavan 65 päivän maksujakson jälkeen joko palautuu täysimääräiseksi tai jatkuu samansuuruisena. Alenema ei siis lisäänny, vaikka aktiivisutta ei olisikaan, vaan päiväraha pysyy samana, kunnes aktiivisuusedellytys seuraavalla 65 päivän jaksolla täyttyy. Yhdenjaksoisena aikana 65 päivää vastaa noin kolmea kuukautta.

Olet tarkoitetulla tavalla aktiivinen, kun:

 • olet tarkastelujakson aikana työssä yhteensä vähintään 18 tuntia eli niin paljon, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin palkansaajan työssäoloehtoon. Työn pitää olla vakuutuksenlaista ja palkan on oltava vähintään alan työehtosopimuksessa määritetty vähimmäispalkka.
 • olet tarkastelujakson aikana ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (1 068 € x 0,23 = 245,64 €, vuoden 2019 tasossa)
 • olet viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
 • olet viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa
 • olet viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta sinulle maksetaan päivärahaa
 • Opiskelet vähintään 5 päivää ja saat päivärahaa lyhytkestoisten opintojen perusteella.
 • Opiskelet sivutoimisesti vähintään viisi päivää. Huom. Samat opinnot voidaan huomioida aktiivisuudessa enintään kuuden kuukauden ajalta.

Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Työhakemusten lähettäminen tai esimerkiksi oman harkinnan mukaan työllistämistä edistäville kursseille osallistuminen ei riitä täyttämään aktiivisuuden määritelmää.

Työllistymistä tukevista toimista vastaa TE-palvelut. Ota yhteyttä TE-palveluihin, jos haluat kysyä työmahdollisuuksista ja työllistymistä tukevista toimista: TE-palveluiden verkkosivut. 

Jos osallistut TE-toimiston määrittämiin työllistymistä tukeviin toimiin, ilmoita palvelun nimi päivärahahakemuksessasi SYT-kassaan. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja.

Aktiivimallin muutokset 1.4.2019 alkaen

Aktiivimallia koskeva asetusmuutos lisää tapoja, joilla työttömyysturvan aktiivisuuden voi täyttää. 1.4.2019 alkaen muuna työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavana rekrytointia tukevana toimintona pidetään mm.

 • rekrytointikoulutusta,
 • ammattiliiton, ammattijärjestön, kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n, julkista rahoitusta saavien muiden rekisteröityjen yhdistysten tai muiden vastaavien toimijoiden yksin tai yhdessä järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa ja
 • työnantajan laissa säädettyä irtisanotuille tarjottavaa koulutusta ja valmennusta.

Aktiivisuusedellytykseen luettavan toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa ja siitä (pl. rekrytointikoulutus) tulee toimittaa todistus kassaan.

Vaikka aktiivimalliin tulee muutoksia 1.4.2019 alkaen, uusia aktiivimallin täyttämisen tapoja ei välttämättä voida lukea heti aktiivisuuteen. Voit täyttää aktiivisuusedellytyksen esim. ammattiliiton järjestämällä palvelulla vasta, kun 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Alennettuna maksettu päiväraha palautuu täysimääräiseksi, kun

 • täytät työssäoloehdon
 • sinulla on yli kaksi viikkoa kestävää yritystoimintaa
 • sinulla on yli kaksi viikkoa kestävää palkkatyötä
 • päivärahasi hylätään joko työajan ylittymisen tai työajan valvonnan puuttumisen vuoksi
 • päivärahasi hylätään tulojen perusteella
 • sinulle määrätään korvaukseton määräaika (ns. karenssi) tai työssäolovelvoite

Tietyissä tilanteissa etuutta saavan aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos

 • sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus
 • työskentelet omais- tai perhehoitajana
 • saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta
 • yhdenjaksoinen päivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää