Ansiotulojen ja sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Sinulla on työttömänä ollessasi mahdollisuus ottaa vastaan lyhytaikaisia tai osa-aikaisia töitä menettämättä oikeuttasi työttömyyspäivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Maksujakson työttömyyspäiviltä maksetaan tällöin täyttä ansiopäivärahaa, ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Kun sinulla on palkkatuloja tai ansioita sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä, maksetaan soviteltua päivärahaa. Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi.

Ilmoita osa-aikatyön aloittamisesta TE-toimistoon. Kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaikasi ei ylitä 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa (279 € neljässä viikossa) ilman ansioturvan pienentymistä.

Huom. Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutoksen ansiopäivärahan suojaosan väliaikaista korotuksesta 300 eurosta 500 euroon. Väliaikainen laki onvoimassa 31.10.2020 saakka. Lakimuutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Jos haet päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, 500 euron (465 € neljässä viikossa) suojaosaa sovelletaan kohdallasi ensimmäisen kerran kesäkuun ajalta maksettavaan päivärahaan. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.11. ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Huomioi, että yrittäjäkassan jäsenenä et voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. Lue lisää palkansaajakassaan vaihtamisesta kohdasta Palkansaajan työssäoloehtoa voi kerryttää vain palkansaajakassan jäsenenä. Lisätietoa palkansaajakassoista saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä.

Jos olet työttömänä ollessasi saanut ansiotuloja, harjoittanut yritystoimintaa tai tehnyt omaa työtä, sinulta peritään huojennettu jäsenmaksu.

Eri sosiaalietuudet vaikuttavat eri tavoin työttömyyspäivärahaan. Hakiessasi päivärahaa sinun tulee ilmoittaa kassalle saamasi ja hakemasi sosiaalietuudet. Myös vapaaehtoiset eläkkeet ja esimerkiksi työnantajan maksamat etuudet on ilmoitettava. Voit lukea lisää kohdasta Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan.

Työttömänä aloitettu yritystoiminta

Työttömänä aloitetun uuden yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 alusta lukien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön voi näin ollen jatkossa saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Uusi neljän kuukauden päivärahamahdollisuus koskee työttömänä aloitettua yritystoimintaa, joka alkaa aikaisintaan 1.1.2018 tai sen jälkeen. Yritystoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon heti sen alkaessa.

Lähtökohtaisesti sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää 4 kuukauden jälkeen, että yritystoiminta joko kestää enintään 2 viikkoa tai sitten yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi.

Sivutoiminen yritystoiminta voi olla sovittelun piirissä silloin, kun se on niin pienimuotoista, ettei se ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. TE-toimisto ratkaisee sen, onko yli 2 viikkoa kestävä yrittäjyys pää­toimista vai sivutoimista. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon.

Aktiivisuuden seuranta

Huom: aktiivisuuden seuranta poistuu 1.1.2020. https://syt.fi/aktiivimallin-poistuu-1-1-2020/

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työtön työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.