Ansiotulojen ja sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Home/Yrittäjän työttömyysturva/Ansiotulojen ja sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan
Ansiotulojen ja sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan 2017-04-10T12:35:46+00:00

Ansiotulojen ja sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Sinulla on työttömänä ollessasi mahdollisuus ottaa vastaan lyhytaikaisia tai osa-aikaisia töitä menettämättä oikeuttasi työttömyyspäivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Maksujakson työttömyyspäiviltä maksetaan tällöin täyttä ansiopäivärahaa, ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Kun sinulla on palkkatuloja tai ansioita sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä, maksetaan soviteltua päivärahaa. Sovitellun päivärahan maksaminen yritystoiminnan ajalta edellyttää, että yritystoiminta on todettu TE-toimistossa sivutoimiseksi.

Ilmoita osa-aikatyön aloittamisesta TE-toimistoon. Kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaikasi ei ylitä 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa (279 € neljässä viikossa) ilman ansioturvan pienentymistä.

Huomioi, että yrittäjäkassan jäsenenä et voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. Lue lisää palkansaajakassaan vaihtamisesta kohdasta Palkansaajan työssäoloehtoa voi kerryttää vain palkansaajakassan jäsenenä. Lisätietoa palkansaajakassoista saat Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä.

Eri sosiaalietuudet vaikuttavat eri tavoin työttömyyspäivärahaan. Hakiessasi päivärahaa sinun tulee ilmoittaa kassalle saamasi ja hakemasi sosiaalietuudet. Myös vapaaehtoiset eläkkeet ja esimerkiksi työnantajan maksamat etuudet on ilmoitettava. Voit lukea lisää kohdasta Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan.

Jos olet työttömänä ollessasi saanut ansiotuloja, harjoittanut yritystoimintaa tai tehnyt omaa työtä, sinulta peritään huojennettu jäsenmaksu.