Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset voimaan 15.4.2020

Home/Ajankohtaista/Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset voimaan 15.4.2020

Työttömyysturvan väliaikaiset parannukset voimaan 15.4.2020

Työttömyysturvan omavastuuaikaa, enimmäismaksuaikaa ja palkansaajan työssäoloehtoa koskevat lakimuutokset on hyväksytty eduskunnassa 9.4.2020. Laki on voimassa 15.4.–6.7.2020 välisen ajan.

Väliaikaisiin parannuksiin kuuluvat:

  • päivärahan maksaminen työttömyyden alusta alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa.
    • Muutos koskee henkilöitä, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on 16.3.–6.7.2020 välisenä aikana.
  • lomautettujen työntekijöiden enimmäismaksuaikalaskurin pysäyttäminen.
    • Päivärahaa, jota on maksettu 16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneen lomautuksen vuoksi, ei ajalla 16.3.–30.6.2020 huomioida päivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaikaa laskettaessa. Muiden työttömyyspäivärahaa saavien enimmäismaksuaika sen sijaan kuluu edelleen kuten ennenkin.
    • Huomioithan, yrittäjä ei voi lomauttaa itseään töiden vähyyden takia, mutta TyEL-vakuutetun perheenjäsenen kokoaikainen lomautus on mahdollista, mikäli yrityksestä on lomautettu tai irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä perheenjäsenen lisäksi yksi ulkopuolinen työntekijä vuoden tarkastelujakson aikana.

 

 

2020-04-14T14:31:05+03:00 14.04.2020|