Työttömyysturvan omavastuuaikaa, enimmäismaksuaikaa ja palkansaajan työssäoloehtoa koskevat lakimuutokset on hyväksytty eduskunnassa 9.4.2020. Laki on voimassa 15.4.–6.7.2020 välisen ajan.

Väliaikaisiin parannuksiin kuuluvat:

  • päivärahan maksaminen työttömyyden alusta alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa.
    • Muutos koskee henkilöitä, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on 16.3.–6.7.2020 välisenä aikana.
  • lomautettujen työntekijöiden enimmäismaksuaikalaskurin pysäyttäminen.
    • Päivärahaa, jota on maksettu 16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneen lomautuksen vuoksi, ei ajalla 16.3.–30.6.2020 huomioida päivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaikaa laskettaessa. Muiden työttömyyspäivärahaa saavien enimmäismaksuaika sen sijaan kuluu edelleen kuten ennenkin.
    • Huomioithan, yrittäjä ei voi lomauttaa itseään töiden vähyyden takia, mutta TyEL-vakuutetun perheenjäsenen kokoaikainen lomautus on mahdollista, mikäli yrityksestä on lomautettu tai irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä perheenjäsenen lisäksi yksi ulkopuolinen työntekijä vuoden tarkastelujakson aikana.