Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla

Jos muutat ulkomaille, ilmoita asiasta Yrittäjäkassaan ja kysy neuvoa jäsenyyden jatkamisen ja vakuutus- ja työskentelykausien siirron (EU/ETA-maat ja Sveitsi) suhteen. Jos olet lähdössä työnhakuun EU/ETA-maahan tai Sveitsiin, ota yhteyttä ensisijaisesti omaan työ- ja elinkeinotoimistoosi selvittääksesi työttömyyspäivärahan jatkumisen edellytykset.

EU/ETA-maat ja Sveitsi

EU/ETA-maiden tai Sveitsin välillä asetus (EY) 883/2004 säätelee sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja helpottaa työvoiman liikkumista alueella. Pääsääntöisesti kuulut kulloisenkin työskentelymaan työttömyysturvan piiriin ja voit siirtää työskentely- ja vakuutuskausia mukanasi liikkuessasi EU/ETA-maasta toiseen.

Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat Islannin, Liechtensteinin ja Norjan lisäksi kaikki 28 EU-maata: Belgia, Bulgaria, Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti (lukuun ottamatta Kanaalinsaaria: Alderney, Guernsey, Jersey, Man-saari), Espanja, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro.

Sveitsi ei kuulu EU/ETA-alueeseen, mutta Sveitsin kanssa tehdyn erillisen sopimuksen perusteella Sveitsiin sovelletaan samoja säädöksiä kuin EU/ETA-maihin.

Lisäksi pohjoismaiden välillä sovelletaan Pohjoismaista sosiaaliturvasopimusta.

Jos olet lähdössä työnhakuun EU/ETA-maahan tai Sveitsiin

Voit lähteä työnhakuun toiseen EU/ETA-maahan kolmen kuukauden ajaksi. Oma työttömyyskassasi voi maksaa työnhaun ajalta ansiopäivärahaa.

Selvitä TE-toimistosta, täyttyvätkö edellytykset sille, että voit lähteä työnhakuun suomalaisella työttömyyspäivärahalla. Työnhaku työttömyyspäivärahalla edellyttää, että sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta ja olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään neljä viikkoa. Edellytysten täyttyessä TE-toimisto lähettää ilmoituksen työttömyyskassalle, joka kirjoittaa sinulle U2-lomakkeen.

U2-lomake tulee esittää kohdemaan työvoimaviranomaiselle. Työttömyyspäiväraha myönnetään samoilla edellytyksillä kuin se myönnettäisiin Suomessakin, joten esimerkiksi karenssi- ja jaksotusajoilta tai 500 enimmäisajan jälkeen ei voida maksaa työttömyyspäivärahaa. Jos sinulla ei ole lainkaan oikeutta ansiopäivärahaan työnhaun ajalla, työttömyyskassa ei kirjoita sinulle U2-lomaketta.

Kohdemaassa tulee rekisteröityä seitsemän päivän kuluessa lähdöstä, jotta työttömyyspäiväraha voidaan maksaa katkotta lähtöpäivän ja ilmoittautumispäivän väliseltä ajalta. Jos rekisteröidyt myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluessa, työttömyyspäiväraha voidaan myöntää vasta rekisteröitymispäivästä lukien.

EU/ETA-maiden viranomaisten yhteystietoja löydät alla olevasta linkeistä.

Työnhakumaassa kannattaa mahdollisuuksien mukaan asioida EURES-neuvojien kanssa. EURES-neuvojat ovat asiantuntijoita, jotka tarjoavat tiedotus-, ohjaus- ja sijoittamispalveluja Euroopan työmarkkinoista kiinnostuneille työnhakijoille ja työnantajille. EURES-neuvojien yhteystiedot löydät alla olevasta linkistä.

Ansiopäivärahan maksaminen voi jatkua kolmen kuukauden työnhakuajan jälkeen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi Suomessa kolmen kuukauden kuluessa lähdöstäsi. Jos paluusi myöhästyy tästä ajankohdasta, ansiopäivärahaa voidaan maksaa vasta, kun olet ollut Suomessa työssä tai TE-toimiston järjestämässä koulutuksessa neljä viikkoa.

Jos olet lähdössä työskentelemään EU/ETA-maahan tai Sveitsiin

Lähtiessäsi työskentelemään EU/ETA-maahan tai Sveitsiin, ota ennen lähtöä yhteyttä omaan työttömyyskassaasi saadaksesi tarkempia neuvoja siitä, miten sinun kannattaa toimia kassan jäsenyyden suhteen. Kysy neuvoa SYT-kassasta myös silloin, kun asuinvaltiosi on edelleen Suomi, mutta työskentelyvaltiosi on jokin muu EU/ETA-maa tai olet lähdössä harjoittamaan yritystoimintaa EU/ETA-maahan.

Jos työskentelet suomalaiselle työnantajalle lähetettynä työntekijänä, kuulut edelleen suomalaisen työttömyysturvan piiriin. Pidä tällöin jäsenyys työttömyyskassaan voimassa ulkomailla työskentelyn ajan. Näissä tilanteissa Eläketurvakeskukselta on etukäteen haettava todistus A1.

Jos työskentelet pidemmän ajan muussa EU/ETA-maassa kuin Suomessa ja jäät työttömäksi työnhakijaksi työskentelyvaltioon, voit tarvittaessa lukea hyväksesi työskentelyvaltiossa vakuutus- ja työskentelykausia Suomessa. Tämän takia sinun kannattaa pyytää lähtiessäsi Suomesta työttömyyskassasta U1-lomake, jossa kerrotaan vakuutus- ja työskentelykausistasi Suomessa muiden maiden viranomaisille.

Ruotsissa ja Tanskassa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksaminen edellyttää Suomen tavoin jäsenyyttä työttömyyskassassa. Sinun kannattaa siis liittyä Ruotsissa ja Tanskassa työttömyyskassan jäseneksi, jotta ansiosidonnainen työttömyysturvasi jatkuu. Ota yhteyttä paikalliseen työttömyyskassaan saadaksesi tarkempia neuvoja liittymisestä ja siihen liittyvistä edellytyksistä ja määräajoista. Muissa EU/ETA-maissa on yleinen työttömyysvakuutus, joka ei edellytä sinulta yleensä erityisiä toimia työskentelyn aikana.

Jos muutat Suomeen työskenneltyäsi muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä

Voit lukea Suomessa hyväksesi vakuutus- ja työskentelykausia muista EU/ETA-maista. Jos siis jäät työttömäksi ennen kuin ansiopäivärahan saamiseksi vaadittu työssäolo- ja jäsenyysehto on täyttynyt Suomessa, ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä toisessa EU/ETA-maassa tehdyn työn perusteella. Ruotsista ja Tanskasta luetaan ansioturvaan hyväksi vain vakuutus- ja työskentelykaudet työttömyyskassan jäsenenä. Asiointia suomalaisessa työttömyyskassassa helpottaa, jos olet pyytänyt lähtömaastasi U1-lomakkeen.

Myös yrittäjänä toimimiskaudet voidaan lukea Suomessa hyväksi yrittäjän työssäoloehtoon, jos olet harjoittanut yritystoimintaa maassa, jossa yrittäjänä toimiminen oikeuttaa työttömyysturvaan.

Toisessa EU/ETA-maassa kertyneen työskentely- ja vakuutusjakson lukeminen ansiopäivärahan työssäoloehtoon edellyttää että

  • olet työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa tai toiminut Suomessa yrittäjänä vähintään neljä kuukautta ja
  • olet liittynyt työttömyyskassaan neljän viikon sisällä Suomeen muutostasi.

Neljän viikon työskentelyä tai neljän kuukauden yrittäjänä toimimista Suomessa ei kuitenkaan edellytetä, jos

  • olet työskentelysi aikana asunut edelleen Suomessa ja jäänyt kokonaan työttömäksi tai
  • olet niin sanottu viiden vuoden paluumuuttaja eli olet viimeksi työskennellyt pohjoismaassa ja ollut viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa työssä tai saanut Suomessa työttömyyspäivärahaa. Näissä tapauksissa sinulla on neljän viikon sijasta kahdeksan viikkoa aikaa liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan.

Työttömyyskassa pyytää tarvittaessa vakuutus- ja työskentelykausien siirtoon tarvittavat tiedot entisen työskentelymaasi viranomaisilta.

Jos olet viimeksi työskennellyt Suomessa tai olet yllä kuvattu viiden vuoden paluumuuttaja, ansiopäivärahasi määrä lasketaan Suomessa saaduista ansioista. Jos olet asunut Suomessa työskennellessäsi muussa EU/ETA-maassa, ansiopäivärahasi määrä lasketaan kuitenkin muussa EU/ETA-maassa työskentelystä saaduista tuloista.

Rajatyöntekijä

Jos työskentelet tai olet työskennellyt muussa EU/ETA-maassa kuin mikä on asuinvaltiosi, riippuu työttömyyden laadusta, mikä maa maksaa sinulle työttömyyspäivärahaa. Jos olet osittain työtön (työsuhde on edelleen voimassa, mutta olet esimerkiksi lomautettu, teet osa-aikatyötä tai olet tarvittaessa työhön kutsuttava), työttömyyspäivärahan maksaa työskentelymaan laitos.

Jos olet työskennellyt muussa EU/ETA-maassa kuin mikä on asuinvaltiosi, ja jäät kokonaan työttömäksi, työttömyyspäivärahan maksaa asuinvaltiosi laitos. Tämän takia sinun tulee rekisteröityä työnhakijaksi asunvaltiossasi. Voit halutessasi rekisteröityä työnhakijaksi myös työskentelyvaltiossasi, mutta työttömyyspäivärahan maksaa pääsääntöisesti asuinvaltiosi laitos.

Voit lukea hyväksesi vakuutus- ja työskentelykausia kuten edellä on kerrottu.

Muut kuin EU/ETA-maat ja Sveitsi

Jos olet työskennellyt muussa kuin EU/ETA-maassa, et voi lukea hyväksesi toisessa maassa kertyneitä vakuutus- ja työskentelykausia. Suomalaista työttömyyspäivärahaa saadaksesi sinun tulee olla Suomessa asuva ja täyttää kaikki etuuden saamisen edellytykset Suomessa.

Jos kuitenkin olet työskennellyt suomalaisen työnantajan lähetettynä työntekijänä ulkomailla, työttömyysturvasi osalta toimitaan kuin olisit työskennellyt Suomessa. Näissä tilanteissa sinun kannattaa pitää jäsenyytesi voimassa suomalaisessa työttömyyskassassa.