YEL-työtulo määrää yrittäjän sosiaaliturvan tason

Home/Tietoa SYT-kassasta/YEL-työtulo määrää yrittäjän sosiaaliturvan tason
YEL-työtulo määrää yrittäjän sosiaaliturvan tason 2017-12-28T08:38:40+00:00

YEL-työtulo määrää yrittäjän sosiaaliturvan tason

Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-vakuutuksen työtuloon. Työtulon tärkeyttä korostaa se, että tulo vaikuttaa yrittäjän henkilökohtaisten eläke-etuuksien ja sosiaalietuuksien lisäksi myös hänen perheensä turvaan.

Työtulon perusteella lasketaan lähes kaikki ansiosidonnaiset sosiaalietuudet. Niitä ovat esimerkiksi sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, kuntoutusraha sekä työttömyyspäiväraha. Työtulo vaikuttaa myös Kelan myöntämiin etuuksiin sekä myös liikenne- ja tapaturmavakuutuksen tasoon.

Työtulo on vakuutusmaksun perusta. Työtulon tulee vastata sellaista palkkaa tai korvausta, joka olisi maksettava ammattitaitoiselle samaa työtä tekevälle henkilölle. Työtulolla yrittäjä hinnoittelee työpanoksensa arvon.

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä kun hän työllistyy siten että hänen eläkevakuutuksen (YEL-,MYEL-vakuutettu tai TyEL-vakuutettu yrittäjän perheenjäsen/yrityksen osaomistaja) perusteena oleva työtulonsa on vuonna 2018 vähintään 12 576 euroa vuodessa.

Vakuutusmaksu joustaa yrittäjän tarpeiden mukaan. Yrittäjä voi sopia maksusta eläkelaitoksen kanssa ja siten vaikuttaa sekä vakuutusmaksujen että karttuvan eläkkeen määrään. Maksu voi joustaa yrittäjän taloudellisen tilanteen mukaan ylöspäin, jolloin eläkettä karttuu alkuperäistä enemmän tai alaspäin, jolloin sekä vakuutusmaksu että karttunut eläke ovat alkuperäistä pienempiä. Aloittava yrittäjä saa vakuutuksestaan 22 prosentin suuruisen vakuutusmaksualennuksen neljän vuoden ajaksi.

Alhaisesta työeläkevakuuttamisesta on seurannut se, että yrittäjien eläkkeet ovat palkansaajien eläkkeitä pienemmät. YELiin perustuvaa eläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke oli vuoden 2014 lopussa noin 1 350 euroa. Lisätietoja YEL-vakuutuksesta saat eläkeyhtiöistä: