YEL-työtulo määrää yrittäjän sosiaaliturvan tason

Home/Tietoa SYT-kassasta/YEL-työtulo määrää yrittäjän sosiaaliturvan tason
YEL-työtulo määrää yrittäjän sosiaaliturvan tason 2019-09-09T12:44:51+03:00

YEL-työtulo määrää yrittäjän sosiaaliturvan tason

Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-vakuutuksen työtuloon.

Työtulon perusteella lasketaan lähes kaikki ansiosidonnaiset sosiaalietuudet. Niitä ovat esimerkiksi Kelan maksamat sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, kuntoutusraha sekä työttömyyspäiväraha.  YEL-vakuutukseen sisältyy myös yrittäjän omaisille turvaa tuova perhe-eläke.

SYT-kassan maksama ansiosidonnainen päiväraha on sidoksissa YEL-vakuutuksen vuosityötuloon.  TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä ansiosidonnainen työttömyysturva määräytyy bruttovuosiansion mukaan.

YEL-työtulo on eläkevakuutusmaksun perusta. Työtulon tulee vastata sellaista palkkaa tai korvausta, joka olisi maksettava ammattitaitoiselle samaa työtä tekevälle henkilölle. Työtulolla yrittäjä hinnoittelee työpanoksensa arvon.

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä kun hän työllistyy siten että hänen eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulonsa on vuonna 2019 vähintään 12 816 euroa vuodessa. Eläkevakuutus voi olla YEL-vakuutus, MYEL-vakuutus tai yrittäjän perheenjäsenen tai osaomistajan TyEL-vakuutus. Lue lisää siitä, kuka voi ottaa työttömyysvakuutuksen.

Vakuutusmaksu joustaa yrittäjän tarpeiden mukaan. Yrittäjä voi sopia maksusta eläkelaitoksen kanssa ja siten vaikuttaa sekä vakuutusmaksujen että karttuvan eläkkeen määrään. Maksu voi joustaa yrittäjän taloudellisen tilanteen mukaan ylöspäin, jolloin eläkettä karttuu alkuperäistä enemmän, tai alaspäin, jolloin sekä vakuutusmaksu että karttunut eläke ovat alkuperäistä pienempiä. Aloittava yrittäjä saa vakuutuksestaan 22 prosentin suuruisen vakuutusmaksualennuksen neljän vuoden ajaksi.

Matalasta työeläkevakuuttamisesta on seurannut se, että yrittäjien eläkkeet ovat palkansaajien eläkkeitä pienemmät. YELiin perustuvaa eläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke oli vuoden 2015 lopussa noin 1 350 euroa. Lisätietoja YEL-vakuutuksesta saat eläkeyhtiöistä: