Miksi kannattaa kuulua Yrittäjäkassaan?

Monen yrittäjän elämänfilosofiassa työttömyys voi tuntua kaukaiselta ja osin mahdottomaltakin ajatukselta. Silti siihen kannattaa varautua. Uskallatko sinä yrittää ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa?

  • Yritystoiminta on aina riskialtista ja yrittäjäkin kannattaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.
  • Vain yrittäjäkassaan kuuluva yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan päätyttyä.
  • Vähimmäistason (13 076 €/v) jäsenmaksu 12,73 €/kk, jolla ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on 164,69 €/kk enemmän kuin yrittäjä saisi Kelasta, eli noin 888,38 €/kk. Lue lisää jäsenmaksuista
  • Kassan jäsen voi saada oikeuden yrittäjän ansiosidonnaiseen päivärahaan vähintään 15 kuukauden jäsenyydellä ja yrittäjyydellä.
  • Palkansaajasta yrittäjäksi ryhtyvälle mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lukien.
  • Yrittäjäkassan jäsenenä voit saada työttömäksi jäätyäsi ansiosidonnaista päivärahaa, lapsikorotuksineen, valitsemasi vakuutustason mukaan pääsääntöisesti enintään 400 päivän ajalta.
  • Todisteellisesti työttömäksi jääneellä on oikeus huojennettuun jäsenmaksuun 5 €/kk
  • Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voi korotettua päivärahaa saada enintään 200 päivän ajan. Tältä ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi verotonta kulukorvausta, jonka suuruus on 9 tai 18 euroa arkipäivältä. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei voi saada kulukorvausta.
  • Työttömyyskassan maksamista ansiopäivärahoista karttuu pääsääntöisesti eläkettä 1,5 % alle 63-vuotiaille. Kelan maksamasta peruspäivärahasta ja työmarkkinatuesta eläkettä ei sen sijaan kerry.
  • Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.

 

Lataa esiteemme (pdf)
Liity jäseneksi

 

 

 

mainos17

Työttömyysturvaa yrittäjälle, osakkaalle ja yrittäjän perheenjäsenelle