Yrittäjästä palkansaajaksi

Home/Tietoa jäsenille/Yrittäjästä palkansaajaksi
Yrittäjästä palkansaajaksi 2019-12-31T11:36:52+02:00

Yrittäjästä palkansaajaksi

Jos toimit päätoimisena palkansaajana, sinun kannattaa siirtyä palkansaajakassaan. Voit lukea työttömyysturvassa sovellettavasta yrittäjämääritelmästä kohdasta Kuka voi ottaa työttömyysvakuutuksen?

Palkansaajakassaan voi liittyä, jos on palkansaajan työssäoloehdon täyttävässä työssä. Työn pitää olla työnantajan valvottavissa ja vähimmäistyöaika on 18 tuntia viikossa. Palkan tulee olla kokoaikatyössä vähintään 1 236 euroa kuukaudessa (vuoden 2020 tasossa). Palkansaajakassoja on Suomessa 24 ja niiden yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivulta.

SYT-kassassa kerrytetty päivärahaoikeus säilyy palkansaajakassassa kunnes palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt. Siirtyessäsi yrittäjyydestä palkkatyöhön ja liittyessäsi palkansaajakassaan varmista, että jäsenmaksusi SYT-kassaan on maksettu eropäivään saakka. Jotta kerryttämäsi ansioturva säilyy kassasta toiseen siirtyessäsi, kassajäsenyyksien väliin ei saa jäädä yli kuukauden vakuuttamatonta jaksoa.

Palkansaajakassan työssäoloehto ja vakuutettuna oloaika on 26 viikkoa, ei-omistavilla perheenjäsenillä 52 viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä vähimmäisaikaa, joka on oltava kassan jäsenenä ja samaan aikaan palkkatyössä, jotta päivärahaoikeuden voi saada. Jos jää työttömäksi ennen kuin palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt, voi palkansaajakassa maksaa jälkisuojan perusteella ansiopäivärahaa. Tällöin päiväraha määräytyy SYT-kassan vakuutustasojen ja työtulon mukaan. Jos SYT on jo maksanut päivärahaa, jatkaa palkansaajakassa samansuuruisen päivärahan maksamista. Päivärahaa maksetaan jäljellä olevat päivät enimmäisajasta (300, 400 tai 500 päivää).

Jos aloitat päätoimisen palkkatyön, lähetä liittymislomake palkansaajakassaan ja ilmoita erosta kirjallisesti SYT-kassaan. Vapaamuotoisen eroilmoituksen voit tehdä myös sähköpostilla (osoitteeseen neuvonta@syt.fi) tai nettilomakkeella  Jotta etuudet säilyvät uudessa kassassa, täytyy SYT-kassan jäsenyyden olla kunnossa ja jäsenmaksut maksettu eropäivään asti. Uuteen kassaan liittymisen täytyy tapahtua kuukauden sisällä SYT:stä eroamisesta.

Palkkatyön alkaminen ei aina tarkoita, että SYT-kassasta pitäisi erota. Jos yritystoiminta keskeytyy muutamaksi kuukaudeksi päätoimisen palkkatyön vuoksi, voit jatkaa SYT:n jäsenenä. Ilmoita kuitenkin kirjallisesti muutoksesta SYT-kassaan jäsenmaksujen tarkistamista varten. Jos saat SYT:stä päivärahaa, voit myös olla palkkatyössä menettämättä SYT:n päivärahaoikeutta.

Huomaa, että yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kartuttaa palkansaajan työssäoloehtoa.