Yrittäjästä palkansaajaksi

Jos toimit päätoimisena palkansaajana, sinun kannattaa siirtyä palkansaajakassaan. Voit lukea työttömyysturvassa sovellettavasta yrittäjämääritelmästä kohdasta Kuka voi ottaa työttömyysvakuutuksen?

Palkansaajakassaan voi liittyä, jos on palkansaajan työssäoloehdon täyttävässä työssä. Työn pitää olla työnantajan valvottavissa ja vähimmäistyöaika on 18 tuntia viikossa. Palkan tulee olla kokoaikatyössä vähintään 1 236 euroa kuukaudessa (vuoden 2020 tasossa). Palkansaajakassoja on Suomessa 24 ja niiden yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivulta.

Yrittäjäkassassa kerrytetty päivärahaoikeus säilyy palkansaajakassassa kunnes palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt. Siirtyessäsi yrittäjyydestä palkkatyöhön ja liittyessäsi palkansaajakassaan varmista, että jäsenmaksusi Yrittäjäkassaan on maksettu eropäivään saakka. Jotta kerryttämäsi ansioturva säilyy kassasta toiseen siirtyessäsi, kassajäsenyyksien väliin ei saa jäädä yli kuukauden vakuuttamatonta jaksoa.

Palkansaajakassan työssäoloehto ja vakuutettuna oloaika on 26 viikkoa, ei-omistavilla perheenjäsenillä 52 viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä vähimmäisaikaa, joka on oltava kassan jäsenenä ja samaan aikaan palkkatyössä, jotta päivärahaoikeuden voi saada. Jos jää työttömäksi ennen kuin palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt, voi palkansaajakassa maksaa jälkisuojan perusteella ansiopäivärahaa. Tällöin päiväraha määräytyy Yrittäjäkassan vakuutustasojen ja työtulon mukaan. Jos Yrittäjäkassa on jo maksanut päivärahaa, jatkaa palkansaajakassa samansuuruisen päivärahan maksamista. Päivärahaa maksetaan jäljellä olevat päivät enimmäisajasta (300, 400 tai 500 päivää).

Jos aloitat päätoimisen palkkatyön, lähetä liittymislomake palkansaajakassaan ja ilmoita erosta kirjallisesti Yrittäjäkassaan. Vapaamuotoisen eroilmoituksen voit tehdä myös sähköpostilla (osoitteeseen neuvonta@syt.fi) tai nettilomakkeella  Jotta etuudet säilyvät uudessa kassassa, täytyy Yrittäjäkassaan jäsenyyden olla kunnossa ja jäsenmaksut maksettu eropäivään asti. Uuteen kassaan liittymisen täytyy tapahtua kuukauden sisällä Yrittäjäkassasta eroamisesta.

Palkkatyön alkaminen ei aina tarkoita, että Yrittäjäkassasta pitäisi erota. Jos yritystoiminta keskeytyy muutamaksi kuukaudeksi päätoimisen palkkatyön vuoksi, voit jatkaa Yrittäjäkassan jäsenenä. Ilmoita kuitenkin kirjallisesti muutoksesta Yrittäjäkassaan jäsenmaksujen tarkistamista varten. Jos saat Yrittäjäkassasta päivärahaa, voit myös olla palkkatyössä menettämättä Yrittäjäkassan päivärahaoikeutta.

Huomaa, että yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kartuttaa palkansaajan työssäoloehtoa.