Työttömyysturvaa ohjaavat lait ja säädökset

Home/Tietoa jäsenille/Työttömyysturvaa ohjaavat lait ja säädökset
Työttömyysturvaa ohjaavat lait ja säädökset 2018-11-09T15:51:29+00:00

 Työttömyysturvaa ohjaavat lait ja säädökset

Työttömyysturvaa koskevat lait ja asetukset ovat luettavissa valtion säädöstietopankin verkkopalvelussa (www.finlex.fi). Siirry palveluun klikkaamalla haluamaasi lakia.

Työttömyysturvalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2002/20021330
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010272
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120916
Hallintolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
Työttömyyskassalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840603
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021332

 

Kassan säännöt

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan toimintaa säätelevät myös kassan säännöt (1.9.2017)