Ilmoita osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä SYT-kassaan

Jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle, ilmoita siitä kassaan.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä työttömyyspäivärahan maksamista eikä pienennä sen suuruutta.

Kassan jäsenmaksut määritetään osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamishetken työtulon perusteella.

Jos eläkkeen alkamishetken työtulo (YEL, MYEL tai TyEL) on alle 13 076 euroa vuodessa, voit hakea huojennettua jäsenmaksua 5 €/kk.

Oikean jäsenmaksutason määrittämiseksi tarvitsemme vakuutusyhtiön todistuksen, josta selviää

  • milloin osittainen varhennettu vanhuuseläke on alkanut
  • eläkkeen alkamishetken YEL- tai MYEL-vuosityötulo

Henkilöt (osaomistajat ja yrittäjän perheenjäsenet), jotka eivät kuulu YEL- tai MYEL-vakuutuksen piiriin, ilmoittavat TyEL-vuosipalkan.

Lähetä skannattu vakuutusyhtiön todistus sähköpostitse neuvonta@syt.fi, postitse SYT, PL 86, 00251 Helsinki tai faksaa todistus numeroon (09) 622 4840. Ilmoita myös puhelinnumerosi, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja.

Osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke

Osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan yrittäjän jäädessä työttömäksi hänen päivärahansa määräytyy pääsääntöisesti ennen eläkettä vallinneen tilanteen mukaisesti. Edellytyksenä on, että jäsen on täyttänyt 15 kuukauden mittaisen yrittäjän työssäoloehdon eläkkeen alkamiseen mennessä.

Kassan jäsenmaksut määritetään eläkkeen alkamishetken puolitetun/alennetun YEL-työtulon perusteella.

Jos eläkkeen alkamishetken YEL-työtulo on alle 13 076 euroa vuodessa, voit hakea huojennettua jäsenmaksua 5 €/kk.

Oikean jäsenmaksutason määrittämiseksi tarvitsemme vakuutusyhtiön todistuksen, josta selviää

  • milloin osa-aikaeläke/osatyökyvyttömyyseläke on alkanut
  • eläkkeen alkamishetken YEL- tai MYEL-vuosityötulo

Henkilöt (osaomistajat ja yrittäjän perheenjäsenet), jotka eivät kuulu YEL- tai MYEL-vakuutuksen piiriin, ilmoittavat TyEL-vuosipalkan.

Lähetä skannattu vakuutusyhtiön todistus sähköpostitse neuvonta@syt.fi, postitse SYT, PL 86,00251 Helsinki tai faksaa todistus numeroon (09) 622 4840. Ilmoita myös puhelinnumerosi, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja.