Kassasta eroaminen

Home/Tietoa jäsenille/Kassasta eroaminen
Kassasta eroaminen 2019-12-31T11:35:13+02:00

Kassasta eroaminen

Sääntöjen mukaan jäsen voi halutessaan erota kassasta kirjallisella tai sähköisellä ilmoituksella. Ilman eroilmoitusta jäsenyys katsotaan päättyneeksi viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Jos jäsenellä on erotessaan suorittamattomia jäsenmaksuja, lähetämme uuden laskun. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan jäsenmaksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

Älä eroa kuitenkaan kassasta, jos lopetat yritystoimintasi ja aiot hakea työttömyyspäivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa vain kassan jäsenille. Työ- ja elinkeinotoimiston toteaman työttömyyden ajalta sinulla on oikeus huojennettuun jäsenmaksuun. Myönnämme huojennetun jäsenmaksun ensimmäisen etuushakemuksesi käsittelyn yhteydessä.

Huomaa:

  • Kassan jäsenyys on ainoa keino ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. SYT:n Jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessa.
  • Yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kartuttaa palkansaajan työssäoloehtoa.
  • Työttömyyskassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.
  • Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada korkeintaa 65-vuotiaaksi saakka.

Kassasta erottaminen

Työttömyyskassan jäsen voidaan erottaa, jos hän ei noudata kassan sääntöjä. Yleisin erottamisen syy on jäsenmaksujen maksamatta jättäminen. Erotettu jäsen menettää kartuttamansa työssäoloehdon, eikä hän saa takaisin jo maksamiaan jäsenmaksuja. Erottamisesta annetaan jäsenelle aina valituskelpoinen päätös.

Kassan käytäntö on, että kuukauden sisällä eropäivästä peruttu eroilmoitus voidaan hyväksyä ja jäsenyyttä jatkaa. Yli kuukauden jälkeen eroilmoituksesta ei jäsenyyttä jatketa, vaan henkilö voi halutessaan liittyä uudelleen kassan jäseneksi. Hän ei saa laskea hyväkseen aikaisempaa jäsenenäoloaikaansa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja (kassan säännöt 5§). Lisätietoa erottamisesta SYT:n säännöistä kassan säännöt 2020

Oletko siirtynyt eläkkeelle?

Jos sinulle on myönnetty täysi työeläke, SYT-kassan jäsenyys ei enää ole sinulle tarpeellinen. Tällaisessa tilanteessa sinun kannattaa erota kassasta kirjallisella ilmoituksella. Työeläkkeellä sinulle ei voida enää maksaa työttömyyspäivärahaa kassasta. Lisätietoa saat kohdasta Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan.