Julkaisut ja ohjeet

Lomakkeet

Ansiopäivärahahakemus 2020

Myyntivoittolaskelma

Palkkatodistus

Liikkuvuusavustushakemus

Todistus_osallistumisesta_tyollistymista_tukevaa

Ohjeet

Ansiopäivärahan hakuohje 2020

Jälkisuojapäivärahan_hakuohje_2020

Ohjeet päivärahan hakemisesta 2019: Päivärahan hakuohje 2019

Ohjeet jälkisuojapäivärahan hakemisesta 2019: Jälkisuojapäivärahan hakuohje 2019

Kassan säännöt

Yrittäjäkassa_säännöt_18.6.2020

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan toimintaa säätelevät kassan säännöt 2020

SYT säännöt 1.1.19

SYT esite

esite 2020

2020_SYT_brochure

SYT_broschyr 2020

SYT faktaa 2018 -julkaisu

2018 SYT-faktaa

Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 2020

Jäsenkirje päivärahan saajille 2020

Jäsenkirje 2019

Infokirje päivärahansaajille 2019

Jäsenkirje päivärahan saajille 2018

Infokirje laskujen mukaan 2018

Jäsenkirje 1.1.2017

Mainosvideot