Jäsenmaksuvapautus

Home/Tietoa jäsenille/Jäsenmaksuvapautus
Jäsenmaksuvapautus 2017-04-10T12:35:45+00:00

Jäsenmaksuvapautus

Sääntömuutoksesta johtuen jäsenmaksuvapautus päättyy 31.12.2016. Jos sinulle on myönnetty ensi vuoden puolelle jatkuva jäsenmaksuvapautus esim. työttömyyden, opiskelun tai sairauden takia, lähetämme sinulle huojennetun jäsenmaksun. Uudet säännöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan SYT:n nettisivuilla https://syt.fi/tietoa-jasenille/julkaisut-ja-ohjeet/

Vuoden 2016 jäsenmaksusta voi saada vapautuksen yli kuukauden kestävän sairausloman, vanhempainloman, hoitovapaan tai päätoimisen opiskelun takia. Vapautus alkaa seuraavasta täydestä kalenterikuukaudesta.

Tee hakemus faksilla numeroon (09-622 4840), sähköpostitse (neuvonta@syt.fi) tai postitse (SYT, PL 999, 00101 Helsinki). Lähetä liitteeksi todistus Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta (älä lähetä lääkärintodistusta) tai todistus oppilaitokselta kouluun hyväksymisestä ja opintojen arvioidusta kestosta.

Ilmoita hakemuksessa

  • nimi ja puhelinnumero
  • henkilötunnus tai jäsennumero
  • tilinumero jäsenmaksun mahdollista palauttamista varten.

Palautus koskee vain kuluvan vuoden jäsenmaksuja.

Huom! Sairaus-, osasairaus-, äitiyspäiväraha- tai muu vastaava aika tai ei kerrytä työssäoloehtoasi. Työssäoloehto ei myöskään kerry ajalta, jolta saat työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea yritystoiminnan päättymisen tai yritystoiminnassa työllistymisen päättymisen vuoksi.

Päivärahaa saavalle on yleensä myönnetty jäsenmaksuvapautus työttömyyden perusteella. Tällöin hänen ei tarvitse hakea jäsenmaksuvapautusta erikseen esimerkiksi sairausloman alkaessa. Riittää kun ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon sairauslomasta, vanhempainvapaasta tai opiskelusta. SYT saa tiedon työvoimapoliittisella lausunnolla.

Jos sairastut työttömyyspäivärahalla olleessasi, ilmoita asiasta TE-toimistoon ja hae Kelasta sairauspäivärahaa. Merkitse päivärahahakemukseen sairas  ja täytä hakemus sairausajan niiltä päiviltä, jotka ovat Kelan sairaspäivärahan omavastuupäiviä. Lue lisää osiosta Yrittäjän työttömyysturva.