Huojennettu jäsenmaksu

Onko YEL-/MYEL-työtulosi tai TyEL-palkkasi alle 13 076 euroa vuodessa? Saatko sairaus-, osasairaus-, tai äitiyspäivärahaa? Hae huojennettua jäsenmaksua

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva vuosityötulosi on 1.1.2020 jälkeen alle työttömyysturvalain mukaisen vähimmäistason 13 076 €/v tai eläkevakuutuksesi on kokonaan päättynyt tai loppunut, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Voit hakea huojennettua jäsenmaksua myös yli kuukauden kestävän sairausloman, vanhempainloman, hoitovapaan tai päätoimisen opiskelun ajalta.  Toimita tällöin kassaan päätös Kelan tai vakuutusyhtiön maksamasta päivärahasta tai todistus oppilaitokselta kouluun hyväksymisestä ja opintojen arvioidusta kestosta.

Huojennetun jäsenmaksun suuruus vuonna 2020 on 5 € kuukaudessa eli 60 € vuodessa.

Huojennettu jäsenmaksu voidaan myöntää kerrallaan kalenterivuoden ajaksi. Jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia (nostat eläkevakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 13 076 € tai sen yli), ilmoita siitä välittömästi kassaan.

Jos eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulosi on tänä vuonna alle 13 076 €/v toimita kassaan

  • eläkeyhtiön todistus vuoden 2020 YEL-/MYEL-vuosityötulostasi
  • TyEL-vakuutettujen yrityksen osaomistajien ja yrittäjän perheenjäsenten tulee toimittaa palkkatodistus, josta ilmenee että TyEL-palkkatulo on alle 1089,67 € kuukaudessa (13 076 €/v).

Jos olet päättänyt eläkevakuutuksesi, toimita kassaan eläkeyhtiön päätös eläkevakuutuksesi raukeamisesta/päättymisestä.

Ilmoita kirjallisessa hakemuksessa lisäksi

  • nimi ja puhelinnumero
  • syntymäaika tai jäsennumero
  • tilinumero jäsenmaksun mahdollista palauttamista varten.

Palautus koskee vain kuluvan vuoden jäsenmaksuja.

Jäsenmaksuhuojennukseen oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.

Tee hakemus sähköpostilla (neuvonta@syt.fi), faksilla (09-622 4840) tai postitse (SYT, PL 86, 00251 Helsinki).