SYT sammanfattade det gångna året vid kassamötet i Uleåborg 23.5.2019. Med oss hade vi  goda nyheter: året gick bra på alla sätt, kassamedlemmarnas arbetslöshet sjönk från 3 procent i januari till 2,4 procent i december. Kassans ekonomi står på sold grund, så det finns inget tryck att höja medlemsavgiften.

Vid kassamötet kommer vi att göra ett av de mest betydelsefulla besluten i kassans historia. När inkomstskyddet för företagare genom en lagändring förverkligades 1995 grundades två företagarkassor: Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT) och Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT). Nu, ett kvartssekel senare, står kassorna inför sammanslagning, vilket fortsättningsvis kommer att stärka SYT:s position. En väsentlig del av sammanslagningens fördelar är administrativa, eftersom allt administrativt arbete i kassorna har ökat hela tiden – utveckling av datasystem, dataskydd, intern revision osv., osv.

Lagändringarna föregående år har också lett till att gränserna för kassamedlemskap har höjts, som väsentligast har den nedre gränsen för arbetslöshetsskyddet höjts från dryga 8 000 euro till över 12 500 euro. Under den kommande sommarens gång blir företagarnas icke-ägande familjemedlemmar löntagare, så företagarkassans medlemsprofil smalnar något. På årsnivå har SYT-kassan emellertid fått ca 4 000 nya medlemmar, så SYT har lyckats hålla sin position som välfungerande kassa, trots att medlemsantalet förutom på grund av ovannämnda svinn har minskat också som följd av pensionering och övergång till lönearbete.

I och med sammanslagningen av SYT och AYT stiger kassans medlemsantal till ca 30 000 och  vi får ökad styrka och bättre påverkningsmöjligheter i vår verksamhet. I fusionsförhandlingarna har SYT-kassans ovillkorliga krav varit att ingen påtryckning att höja medlemsavgiften på grund av sammanslagningen får ske. Eftersom ingen risk finns ser vi i positiv anda fram emot sammanslagningen. Kassornas verksamhet avviker inte från varandra och vilken kassa man har varit medlem i har inte hittills heller varit av större betydelse.

Beslutet om fusion görs alltså vid kassamötet 23.5.2019.  Vi vill hälsa så många medlemmar som möjligt välkomna att delta i det här historiska beslutet.

 

Ha det bra i väntan på sommaren!

Merja Jokinen
kassachef
SYT