Arbetslösa medlemmar betalar nedsatt medlemsavgift

På grund av ändring i stadgarna utgick möjligheten till befrielse från medlemsavgift 31.12.2016. Från och med 1.1.2017 har arbetslösa medlemmar varit berättigade till nedsatt medlemsavgift, 5 €/månad. Kassan beviljar automatiskt nedsatt medlemsavgift från och med början av följande kalendermånad efter månaden under vilken arbetslösheten började. Nedsatt medlemsavgift beviljas till personer som är berättigade till arbetslöshetsförmån från SYT-kassan.

Arbetslösheten tolkas ha börjat från och med datum då rätt till dagpenning har beviljats i enlighet med arbets- och näringsbyråns utlåtande. Börjar arbetslösheten mitt under en tre månaders faktureringsperiod kan saknade medlemsavgifter avdras från dagpenningar som betalas.

Du kan läsa mera i kassans stadgar: 2020_SYT_stadgar