Arbetslösa medlemmar betalar jämkad medlemsavgift

Arbetslösa medlemmar betalar jämkad medlemsavgift 2019-09-26T12:54:45+03:00

Arbetslösa medlemmar betalar jämkad medlemsavgift

På grund av ändring i stadgarna utgick möjligheten till befrielse från medlemsavgift 31.12.2016. Från och med 1.1.2017 har arbetslösa medlemmar varit berättigade till jämkad medlemsavgift, 5 €/månad. Kassan beviljar automatiskt jämkad medlemsavgift från och med början av följande kalendermånad efter månaden under vilken arbetslösheten började. Jämkad medlemsavgift beviljas till personer som är berättigade till arbetslöshetsförmån från SYT-kassan.

Arbetslösheten tolkas ha börjat från och med datum då rätt till dagpenning har beviljats i enlighet med arbets- och näringsbyråns utlåtande. Börjar arbetslösheten mitt under en tre månaders faktureringsperiod kan saknade medlemsavgifter avdras från dagpenningar som betalas.

Du kan läsa mera i kassans stadgar: Stadgar 1.1.2019