Ansök om dagpenning hos Företagarkassan

 • Arbets- och näringsbyrån skickar sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till SYT-kassan elektroniskt.
 • Ansök om inkomstdagpenning hos Företagarkassan. Skicka de obligatoriska dokumenten som nämns i checklistan till kassan.
 • Fyll i din första ansökan retroaktivt för minst två veckor. Signatur- och postningsdatum får inte vara tidigare än den sista dagen för vilken dagpenning ansöks om.
 • Ansökan ifylls tidigast fr.o.m. datum då man anmälde sig som arbetssökande.
 • Företagarkassan skickar beslut med avseende på inkomstdagpenning, meddelande om betalning av dagpenning och fortsatt ansökan om inkomstskydd per post. Fortsatt ansökan om dagpenning kan också skickas via kassans e-ärendetjänst på adressen www.syt.fi.
 • Företagarkassans beslut kan överklagas. Anvisningar för besvär skickas som bilaga till beslutet.
 • Dagpenning betalas efter en självriskperiod på 5 vardagar högst 400 dagar, fem vardagar per vecka. Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.
 • Vi har tre betalningsdagar per vecka: måndag (pengarna på kontot på onsdag), onsdag (pengarna på kontot på fredag) och fredag (pengarna på kontot på tisdag).

Checklista över papper du ska skicka till kassan

Om du ansöker om företagardagpenning på Företagarkassan ska du skicka följande dokument till kassan

 • Din ansökan om inkomstdagpenning
 • FöPL/ArPL/LFöPL-intyg över årsarbetsinkomst för innevarande år och två tidigare år. Be att få intyget på ditt pensionsförsäkringsbolag.
 • Intyg över betalade pensionsförsäkringspremier (FöPL-/LFöPL-försäkring). Be att få intyget på ditt pensionsförsökringsbolag.
 • Utredningsblankett över försäljningsvinst samt bilagor – balansräkning för den sista fullständiga räkenskapsperioden – köpebrev/intyg över gängse värde – intyg över skulder vid datum för företagsverksamhetens nedläggning.

OBS! Utredningsblankett över försäljningsvinst måste alltid ifyllas och skickas till arbetslöshetskassan, även om ägarandelen har varit 0 % och/eller ingenting har sålts.

Ändringsskattekort för förmånen (i original). Skattekortet kan också skickas efter det beslut om inkomstdagpenning har gjorts. Mera information: www.vero.fi.

OBS! Man ska ansöka om inkomstdagpenning inom tre månader efter det man har blivit arbetslös.