Dagpenningens utbetalningstider

Arbetslöshetsdagpenning betalas ut på tisdagar, onsdagar och fredagar. Undantag från detta är helgdagar som infaller på en vardag.

Ansökningar som gäller fortsatta perioder försöker vi behandla inom en vecka efter deras ankomst. Om tilläggsuppgifter behövs för behandlingen av ansökan behandlas ansökan när kassan fått uppgifterna. För att påskynda behandlingen av ansökan är det bäst att lämna nödvändiga bilagor samtidigt med ansökan (t.ex. löneintyg för ansökningsperioden).

Vi informerar om eventuella ändringar i utbetalningstiderna på vår webbplats.