Dagpenningens förhöjda förtjänstdel och kostnadsersättning

Home/Vad ska jag göra om jag blir arbetslös?/Sysselsättningsfrämjande tjänster/Dagpenningens förhöjda förtjänstdel och kostnadsersättning
Dagpenningens förhöjda förtjänstdel och kostnadsersättning 2018-01-03T10:45:59+03:00

Dagpenningens förhöjda förtjänstdel och kostnadsersättning

Företagares inkomstrelaterade dagpenning omfattar

  • grunddel,
  • förtjänstdel och
  • eventuell barnförhöjning samt
  • eventuell förtjänstdel (under sysselsättningsfrämjande tjänster).

År 2018 är grunddelen 32,40 € per dag. Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider din årsarbetsinkomst 36 936 euro är förtjänstdelen för överskridande del 20 %.

Företagardagpenningens förhöjda förtjänstdel

När du får företagardagpenning kan du vara berättigad till förhöjd förtjänstdel endast under tid du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Förhöjd arbetslöshetsdagpenning betalas högst 200 dagar oberoende om du får full eller jämkad förmån.

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider din årsarbetsinkomst 36 936  €, är den förhöjda förtjänstdelen för överskridande del 25 %.

Förhöjd förtjänstdel vid efterskyddsdagpenning

Du kan få förhöjd inkomstdagpenning för en viss tid om du har tillräckligt lång arbetshistoria och har deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster.

Den förhöjda förtjänstdelen år 55 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider månadslönen vändpunkten (2018: 36 936 €)), är förtjänstdelen för överskridande del 25 %.

 Kostnadsersättning

Vanligen betalas också kostnadsersättning under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Kostnadsersättningens belopp är nio euro per dag.

Förhöjd kostnadsersättning är 18 euro per dag. Förhöjd kostnadsersättning betalas när den sysselsättningsfrämjande tjänsten organiseras utanför pendlingsområdet eller när tjänsten organiseras utanför hemkommunen och deltagande kräver logikostnader. Kostnadsersättningen är skattefri inkomst.

Lagändringen medför att ingen kostnadsersättning längre betalas vid studier på eget initiativ. Ändringen gäller studier som har inletts (och stödet har börjat) 1.1.2017 eller senare.

Kontakta arbets- och näringsbyrån för mera information.