Om du blir sjuk medan du är arbetslös

Arbetslöshetskyddet är avsett för personer som är arbetsförmögna och kan ta emot arbete. Man kan inte vara sjuk och få arbetslöshetsersättning samtidigt. Arbetslöshetsdagpenning betalas inte under långvarig sjukdom eller mera permanent arbetsoförmåga.

Gränsen går vid FPA:s självriskdagar; SYT betalar arbetslöshetsskydd för dagar som ingår i FPA:s självrisktid för sjukdagpenning. Fortgår sjukdomen får kassamedlemmen bara sjukdagpenning från FPA, inget arbetslöshetsskydd.

För självriskdagarna ska man skicka ansökan om dagpenning till kassan, men inte längre när man får sjukdagpenning från FPA. Kassan får uppgifterna om sjukdagpenning direkt från FPA. Betalar försäkringsbolaget ersättning p.g.a. arbetslöshet eller olyckshändelse behöver kassan få kopia från försäkringsbolaget med avseende på sådana förmåner.