Fortsatt ansökan ska ifyllas för minst fyra kalenderveckor

Fortsatt ansökan ska ifyllas för minst fyra kalenderveckor 2019-01-22T10:33:23+03:00

Fortsatt ansökan ska ifyllas för minst fyra kalenderveckor

När du har beviljats inkomstdagpenning skickar SYT-kassan betalningsmeddelande till dig. Tillsammans med betalningsmeddelandet får du en förhandsifylld blankett för fortsatt ansökan om dagpenning. Fyll i blanketten för minst fyra veckor eller en månad i efterskott och skicka den till kassan. Din fortsatta ansökan måste komma fram till kassan inom tre månader räknat från datum fr.o.m. vilket arbetslöshetsdagpenning har ansöks.

Du kan också fylla i din fortsatta ansökan elektroniskt via e-ärendetjänsten på SYT-kassans webbsida. Man loggar in på tjänsten med sin nätbankidentifikation. Via tjänsten kan du skicka endast ansökan om dagpenning till arbetslöshetskassan, så eventuellt löneintyg eller övriga bilagor måste skickas till kassan per post, fax eller e-post.

Börjar du t.ex. arbeta, blir sjuk, börjar studera, reser utomlands för längre tid eller blir föräldraledig, ska du meddela arbets- och näringsbyrån och SYT-kassan.