Inkomstdagpenningens beskattning 2019

De förmåner som vi betalar utgör skattepliktig inkomst. Vi får uppgifter om förskottsinnehållningen för lön direkt från skattemyndigheten. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till dig till arbetslöshetskassan.

Vi kommer att höja förskottsinnehållningsprocenten för lön för inkomstrelaterad dagpenning och rörlighetsbidrag så att förskottsinnehållningen verkställs med minst 25 %.

Vi rekommenderar att du skaffar ett ändringsskattekort för förmånen, till exempel då vi har behandlat din första ansökan och vi skickar dig ett överklagbart beslut. Om du lämnar in ett ändringsskattekort för förmåner till arbetslöshetskassan, verkställs förskottsinnehållningen enligt ändringsskattekortet utan förhöjning.

Enklast beställer du ett ändringsskattekort på adressen www.skatt.fi/skattekort. På webbtjänsten kan du trycka ut kortet själv eller beställa skattekortet elektroniskt direkt till SYT-kassan. Uppgifterna på ändringsskattekort i elektroniskt format uppdateras automatiskt hos oss under följande natt. Vill du att din dagpenningsansökan hanteras i enlighet med dina nya skatteuppgifter ska du skicka en fortsatt ansökan till oss dagen efter du beställde ditt nya skattekort.

Vi lämnar uppgifter om utbetalda förmåner direkt till skattemyndigheten.