Arbetslöshetdagpenningen är beskattningsbar inkomst

I början av året får kassan (förutom i vissa undantagsfall) de ursprungliga förskottsinnehållningsprocenterna som har fastställts för kassamedlemmarnas löner från skatteförvaltningen. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till dig till arbetslöshetskassan.

Förskottsinnehållningsprocenten som utfärdats för lönen för betalning av inkomstdagpenning och rörlighetsbidrag höjs så, att förskottsinnehållningen är minst 25 %. Skickar förmånstagaren ändringsskattekort som har utfärdats för betalning av arbetslöshetskassaförmån, innehålls skatt i enlighet med ändringsskattekortet. Vi rekommenderar att man skaffar ett ändringsskattekort för förmånen, till exempel då vi har behandlat den första ansökan och vi skickar ett överklagbart beslut.

Enklast beställer du ett ändringsskattekort på adressen www.skatt.fi/skattekort. På webbtjänsten kan du trycka ut kortet själv eller beställa skattekortet elektroniskt direkt till SYT-kassan.

Vi lämnar uppgifter om utbetalda förmåner direkt till skattemyndigheten.