Arbetslöshetdagpenningen är beskattningsbar inkomst

Arbetslöshetdagpenningen är beskattningsbar inkomst 2019-01-22T10:21:19+03:00

Arbetslöshetdagpenningen är beskattningsbar inkomst

I början av året får kassan (förutom i vissa undantagsfall) de ursprungliga förskottsinnehållningsprocenterna som har fastställts för kassamedlemmarnas löner från skatteförvaltningen.

Nästa år höjs förskottsinnehållningsprocenten som utfärdats för lönen för betalning av inkomstdagpenning så, att förskottsinnehållningen är minst 25 %. Skickar förmånstagaren ändringsskattekort som har utfärdats för betalning av arbetslöshetskassaförmån, innehålls skatt i enlighet med ändringsskattekortet.

Söker du ändring i förskottsinnehållning under skatteårets gång, ska du själv skicka ditt ändringsskattekort till arbetslöshetskassan. Mera information: www.vero.fi.