Från företagare till löntagare

Man ska alltid välja arbetslöshetskassa enligt huvudsyssla. Har du arbetat som företagare och blir löntagare ska du ansluta dig till en löntagarkassa, eftersom du inte kan tjäna in löntagares rätt till dagpenning i en företagarkassa. Arbets- och försäkringsvillkoret för löntagare är nu 26 veckor (6 månader).

När du övergår till en löntagarkassa ska du försäkra dig om att din medlemsavgift hos oss är i ordning t.o.m. datum du går ut ur kassan.  Avgifterna är i ordning om du har betalat din medlemsavgift t.o.m. datum du går ut ur kassan. För att inkomstskyddet du har tjänat in ska förbli i kraft när du övergår från en kassa till en annan, är maximiperioden du kan vara utan försäkring mellan kassamedlemskapen en månad.

Rätt till dagpenning som tjänats in i en företagarkassa förblir i kraft också i löntagarkassan. Mera information om löntagarkassor på addressen www.tyj.fi.