Företagsverksamhet som bisyssla och eget arbete under arbetslöshet

Jämkad dagpenning kan betalas ifall personen i fråga har inkomster från företagsverksamhet som bisyssla eller eget arbete under arbetslöshetstiden. Arbetskraftsmyndigheten (arbets- och näringsbyrån) avgör när företagsverksamhet kan betraktas som bisyssla och ger sitt arbetskraftspolitiska utlåtande i ärendet till kassan.

Man ska underrätta kassan om eget arbete och man ska också underrätta arbetskraftsmyndigheten (arbets- och näringsbyrån).

Vid jämkning beaktas inkomsten man får från sin företagsverksamhet som bisyssla eller det egna arbetet. Utvärdering sker i första hand i enlighet med den fastställda beskattningen.

Förtjänstdelen från företagsverksamheten som bisyssla jämkas. Företagsinkomstens förtjänstdel utvärderas i enlighet med reglerna som beaktas i beskattningen. Finns fastställda beskattningsuppgifter ännu inte tillgängliga – t.ex. när det är fråga om ny företagsverksamhet eller ifall inkomsterna från företagsverksamheten väsentligen har förändrats – kan utvärdering ske utgående från annan information än den man får via beskattningen. Utvärdering sker då utgående från överlämnat material från bokföringen.

Är den förskottsinnehållning underställda inkomsten från arbete eller företagverksamhet som bisyssla högst 300 euro per månad (279 € i fyra veckor) påverkas inte dagpenningen. Överskrider lönen 300 euro per månad, jämkas inkomsten med arbetslöshetsdagpenningen. Förskottsinnehållning underställd inkomst plus dagpenning som betalas kan sammanlagt emellertid inte överskrida lönen som ligger till grund för dagpenningen.

Är det fråga om eget arbete, d.v.s. självständig förvärvsverksamhet som kan idkas utan att grunda ett egentligt företag (t.ex. självständigt försäljningsarbete eller tillfällig verksamhet som sakkunnig), kan inkomsterna utvärderas utgående från en informell bokföringsutredning. I utredningen måste inkomsterna och utgifterna specificeras per månad.