Vad ska jag göra om jag blir arbetslös?

Om du lägger ned din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån via nättjänsten på adressen www.te-palvelut.fi.

Logga in på nättjänsten med din bankidentifikation eller ditt chipförsedda identitetskort. Din arbetssökning börjar genast när du har svarat på frågorna på nättjänsten och skickat in dina uppgifter.

Din rätt till dagpenning kan börja tidigast fr.o.m. datum du har anmält dig. Har du inte bankidentifikation eller chipförsett identifikationskort måste du personligen kontakta arbets- och näringsbyrån för att inleda din arbetssökning.

Gör så här:

  • Logga in på nättjänsten Egen jobbsökning på adressen www.te-palvelut.fi. Anmäl dig som arbetssökande.
  • Fyll i och skicka behövliga uppgifter.

Din arbetssökning är i kraft 14 dagar fr.o.m. datum du har skickat in dina uppgifter.

  • Arbets- och näringsbyrån går sedan igenom din situation tillsammans med dig och utvärderar vilka tjänster passar dig bäst. Arbets- och näringsbyrån ger också sitt arbetskraftspolitiska utlåtande med avseende på din rätt till arbetslöshetsförmån till FPA eller arbetslöshetskassan. Arbets- och näringsbyråerna har organiserat sina tjänster på olika sätt. Kolla din lokala arbets- och näringsbyrås tjänster på adressen www.te-palvelut.fi och följ anvisningarna om hur du ska göra i fortsättningen.

För individuell rådgivning i just din situation kan du kontakta SYT-kassans kunniga kundrådgivare: e-post neuvonta@syt.fi eller per telefon 09 622 4830. Se också kom ihåg -listan för arbetslösa, där vi anger det viktigaste du behöver tänka på när du söker dagpenning första gången: om du blir arbetslös.