Lagändringarna som berör utkomstskyddets självrisktid, maximala betalningsperiod och löntagares arbetsvillkor godkändes av riksdagen 9.4.2020. Lagen är i kraft 15.4.–6.7.2020.

De temporära förbättringarna omfattar följande:

Dagpenning betalas från och med arbetslöshetens början utan fem dagars självrisktid utan ersättning.

 • Ändringen berör fall där självrisktidens dag 1 infaller inom tidsperioden 16.3.-6.7.2020.

Löntagares arbetsvillkor på 26 veckor förkortas till 13 veckor. För företagares familjemedlemmar utan ägoandel i företaget sänks arbetsvillkoret för utsatt tid från 52 veckor till 26 veckor.

   • De temporära ändringarna i arbetsvillkoret berör personer

För permitterade arbetstagares del stoppas räknaren för maximal betalningstid.

    • Dagpenning som har betalats på grund av permittering som har börjat 16.3.2020 eller därefter beaktas inte under tidsperioden 16.3.–30.6.2020 vid uträkning av den maximala betalningstiden på 300–500 dagar. I övriga fall löper dagpenningstagares maximala betalningstid för förut.
    • Vänligen observera att man som företagare inte kan permittera sig själv på grund av brist på arbete. Däremot kan ArPL-försäkrade familjemedlemmar permitteras på heltid, ifall man i företaget under en granskningstid på ett år på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker förutom familjemedlemmen ifråga har permitterat eller sagt upp minst en utomstående arbetstagare.