Varför lönar det sig att vara medlem i Företagarkassan?

Arbetslöshet kan kännas fjärran och delvis omöjlig i flertalet företagares livsfilosofi. Men det lönar sig ändå att vara förberedd.

  • Företagsverksamhet innebär alltid risker och också företagare behöver arbetslöshetsskydd.
  • Arbetslöshetsförsäkring via en arbetslöshetskassa är förmånlig och enkel riskhantering.
  • Medlemskap i en företagarorganisation garanterar inte inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Som företagare måste man bli medlem i en arbetslöshetskassa för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning.
  • Medlemskap i Företagarkassan möjliggör inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning inklusive barnförhöjning.
  • Som kassamedlem kan man få rätt till inkomstrelaterad dagpenning på basen av 15 månaders medlemskap och företagarverksamhet.
  • Övergår man från löntagare till företagare har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd ifall man går ut ur sin löntagakassa och blir medlem i Företagarkassan inom tre månader räknat från datum då man inledde sin företagsverksamhet.
  • Blir man arbetslös kan man som medlem i Företagarkassan få inkomstrelaterad dagpenning i enlighet med den försäkringsnivå man har valt i högst 400 dagar.  Är arbetshistorians längd under 3 år är maximiperioden för betalning av inkomstdagpenning 300 dagar. Till personer som vid fyllda 58 år har uppfyllt arbetsvillkoret och under de senaste 20 åren har arbetat minst fem år kan man fortsättningsvis betala inkomstdagpenning 500 dagar.