Kontaktuppgifter

På byrån

Vårt kontors kundservice är för närvarande stängd

Mannerheimvägen 76 A, 4. våningen, 00250 Helsingfors

Postaddress

SYT-kassa
PB 86
00251 Helsingfors
Finland

Per telefon

måndag-torsdag kl. 9.00-12.00 och tisdag kl. 13.00-15.00

Tfn: (09) 622 4830

Fax

(09) 622 4840

E-post

neuvonta@syt.fi

SYT-kassa i some