FöPL-arbetsinkomsten bestämmer nivån för företagares socialskydd

Företagares socialskydd baserar sig på FöPL-försäkringens arbetsinkomst.

Nästan alla inkomstrelaterade socialförmåner räknas utgående från arbetsinkomsten. Till dessa hör t.ex. FPA:s sjukdagpenning, moderskaps -, faderskaps- och föräldradagpenning, rehabiliteringsstöd och arbetslöshetsdagpenning. FöPL-försäkringen omfattar också familjepensionen som tryggar företagares närmaste.

Den inkomstrelaterade dagpenningen som SYT-kassan betalar är kopplad till FöPL-försäkringens årsarbetsinkomst. Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet för ArPL-försäkrade delägare i företaget och företagares familjemedlemmar bestäms utgående från bruttoårsinkomsterna.

FöPL-arbetsinkomsten ligger till grund för pensionsförsäkringsavgiften. Arbetsinkomsten ska motsvara lön eller ersättning som man skulle behöva betala åt en yrkeskunnig person som utför samma arbete. Som företagare prissätter man värdet på sin arbetsinsats i form av arbetsinkomst.

Som företagare omfattas man av arbetslöshetsskyddet när man är sysselsatt i den mån att arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen år 2020 är minst 13 076 euro per år. Pensionsförsäkringen kan vara FöPL-försäkring, LFöPL-försäkring eller ArPL-försäkring för företagares familjemedlemmars eller delägares del. Läs mera om vem som kan ta ut arbetslöshetsförsäkring.

Försäkringsavgiften ger flexibilitet enligt företagarens behov. Som företagare kan man överenskomma om avgiften med pensionsbolaget och så påverka beloppet för sina försäkringsavgifter och sin kumulativa pension. Beroende på företagarens ekonomiska situation kan man betala mera avgifter, varvid man tjänar in mera pension än den ursprungliga nivån eller betala minskad avgift, varvid den intjänade pensionen blir lägre än den ursprungliga nivån. Nya företagare beviljas 22 procent i rabatt på sina försäkringsavgifter för fyra år.

På grund av låg arbetspensionsförsäkringsnivå är företagarnas pensioner mindre än löntagarnas. Vid slutet av år 2017 var den genomsnittliga sammanlagda pensionen för personer som får FöPL-pension ca 1 450 euro. Pensionsbolagen ger mera information om FöPL-försäkringen: