SAMMANSLAGNING AV AYT OCH SYT – KUNGÖRELSE

Home/Aktuellt/SAMMANSLAGNING AV AYT OCH SYT – KUNGÖRELSE

SAMMANSLAGNING AV AYT OCH SYT – KUNGÖRELSE

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa och Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa har i sina kassamöten 23.5.2019 godkänt avtal om Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassas fusion till Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa fr.o.m. 1.1.2020.

De ovannämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att senast

20.9.2019 inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen, adress Box 103,

00101 Helsingfors.

Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen,

Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

 

Helsingfors den 13 august 2019

 

Matti Romakkaniemi

Institutsansvarig

2019-08-19T07:25:23+03:00