Finlands regering föreslår att företagarna på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin, temporärt ska kunna få arbetsmarknadsstöd från FPA utan att företagsverksamheten måste läggas ned. Målsättningen är att trygga företagarnas utkomst. Lagen ska träda i kraft snarast möjligt.

Lagen skulle tillämpas på av FPA betalade arbetsmarknadsstöd under tiden 16.3.2020-30.6.2020. Man kan ansöka om arbetsmarknadsstöd genast när lagen slutgiltigt träder i kraft. Inkomstrelaterad dagpenning skulle SYT-kassan fortsättningsvis kunna betala endast till kassamedlemmar som har lagt ned sin företagsverksamhet.

Förutsättningen för betalning av arbetsmarknadsstöd skulle vara att man anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och att ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utfärdas till FPA angående berättigande till arbetsmarknadsstöd.

I enlighet med propositionen skulle man som företagare behöva anmäla sig som arbetssökande till TE-byrån t.o.m. 15.4.2020 för att kunna beviljas förmån retroaktivt från och med 16.3.2020. I annat fall skulle förmån betalas tidigast från och med datum när man anmälde sig som arbetssökande. Det går bra att anmäla sig som arbetssökande genast: www.te-palvelut.fi

För att vara berättigad till arbetsmarknadsstöd

  • måste företagarens arbete som huvudsyssla ha upphört, eller
  • inkomsterna från företagsverksamheten per person som arbetar i företaget i företagarposition måste vara lägre än 1 089,67 euro per månad.

Därtill krävs att heltidsarbetet har upphört och inkomsterna har minskat som följd av en mycket vittspridd och allvarlig smittosam sjukdom, d.v.s. coronavirusepidemin.

För att få arbetsmarknadsstöd krävs inte att man

  • lägger ned företagsverksamheten,
  • säger upp sin försäkring i enlighet med lagen om pension för företagare, eller
  • skrider till åtgärder för nedläggning av företagsverksamheten.

Studier utgör inte hinder för berättigande till arbetsmarknadsstöd.

Bestämmelserna om väntetid, behovsprövning eller partiellt arbetsmarknadsstöd skulle inte tillämpas på arbetsmarknadsstödet. Ändringen skulle vara temporär och avsedd att stöda tryggad utkomst för företagare under de undantagsförhållanden som har orsakats av COVID 19-pandemin.

Propositionen omfattas av statens andra tilläggsbudgetsproposition för år 2020 och är avsedd att behandlas i samband med den. Lagen är avsedd att träda i kraft snarast möjligt och skulle förbli i kraft senast 30.6.2020. Mera information: www.tem.fi, www.kela.fi