Finlands regering presenterade idag åtgärder för att lindra företagens ekonomiska nödläge. Ett stödpaket på sammanlagt 15 miljarder euro omfattar bl.a. att permitteringsprocessen ska påskyndas och arbetspensionsavgifterna inom den privata sektorn temporärt ska sänkas. Åtgärderna finansieras med tilläggslån.

Regeringen beslöt idag underlätta frilansares och ensamföretagares tillgång till arbetslöshetsskydd oberoende av företagsform. Förutsättningarna för företagsverksamhet har på grund av coronavirus temporärt försvagats och kan rent sysselsättningsmässigt tolkas motsvara företagsverksamhet som bisyssla. Betraktas företagsverksamhet som bisyssla är företagaren ifråga berättigad till arbetslöshetsförmån. För heltidssysselsatta företagare skulle tillgång till företagares arbetslöshetsförmån inte kräva att företagsverksamheten läggs ned.

I ändringen skiljer man inte på företagsverksamhet som drivs i olika företagsformer, vilket tryggar företagarnas likställdhet i undantagsförhållanden. Företagarens eget meddelande räcker till och så minskar man behovet av utredning och prövning i arbets- och näringsbyråerna. TE-byrån överväger fortsättningsvis när dagpenning kan betalas.

I enlighet med gällande lagstiftning kan inkomstdagpenning betalas ifall dagpenningssökandes företagsverksamhet har lagts ned och sökanden har anmält sig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån.

Ändringen som görs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är temporär. Arbets- och näringsministeriet sköter beredningen av ändringarna. Mera information www.tem.fi.

Var god beakta att regeringens lagändringsförslag ännu inte har fastställts. Om ändringarnas verkställande och exakta innehåll informeras senare.