Räknare

Beräkna storleken på din medlemsavgift

Finansinspektionen fastställer SYT-kassans medlemsavgift på basen av kassans proposition. SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4 – 2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Medlemsavgiften är 2,1 % av arbetsinkomsten som ligger till grundförsäkringen för den del som överskrider 5 800 euro.

Som företagare kan du välja en försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL), eller som högst motsvarar det sammanlagda beloppet av de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) du har betalat som följd av företagsverksamheten.  Du kan alltså välja vilket som helst belopp i euro som överskrider 12 816 euro.

Medlemsavgifterna är avdragsgilla i din personliga beskattning. Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m början av månad de har anlutit sig till kassan.

Exempel: Är din FöPL-årsinkomst 14 000 € och din LFöPL-årsinkomst 6 000 €, kan du maximalt försäkra dig för det sammanlagda beloppet av dina FöPL- och LFöPL-inkomster, 20 000 € /år.