Nya möjligheter att följa upp aktivitet från och med 1.4.2019

Home/Aktuellt/Nya möjligheter att följa upp aktivitet från och med 1.4.2019

Nya möjligheter att följa upp aktivitet från och med 1.4.2019

En ändring i arbetslöshetsskyddet som ger större flexibilitet när man ska uppfylla aktivitetskravet träder i kraft i april. T.ex. sysselsättningsstödjande verksamhet som ordnas av kommuner, fackförbund och och offentligt finansierade organisationer beaktas i aktivitetskravet.

I fortsättningen kan man söka sysselsättningsstödjande verksamhet som uppfyller aktivitetskravet på tjänsten suomi.fi. Det lönar sig att kolla med tjänsteleverantören att verksamheten uppfyller aktivitetskravets villkor. Man ska också skicka intyg över att man har deltagit i sysselsättningsstödjande tjänster till organisationen som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. till arbetslöshetskassan eller Fpa.

Ändringen träder i kraft så att de nya verksamhetsformerna tjänar in aktivitet bara ifall granskningsperioden för aktivitet börjar 1.4.2019 eller senare.

Du ska beakta att t.ex. arbete och deltagande i tjänster inte kan räknas ihop i aktivitetskravet. Också en del olika tjänster och studier kan inte räknas ihop.

Läs mera:https://syt.fi/sv/arbetsloshetsdagpenningens-aktiveringsmodell/

 

Du är aktiv på avsett sätt, ifall du:

  • Under granskningsperiodens gång arbetar sammanlagt minst 18 timmar, dvs. i den omfattning som krävs för att arbetet, om det hade utförts inom en kalendervecka, skulle beaktas i löntagares arbetsvillkor. Arbetet måste vara försäkrat och lönen måste minst motsvara minimilönen som har fastställts i branschens kollektivavtal.
  • Under granskningsperiodens gång i företagsverksamhet har förtjänat sammanlagt minst 23 procent av månadsinkomsten som företagares arbetsvillkor kräver (år 2019: 1 068 € x 0,23 = 245,64 €)
  • Deltar fem dagar i sysselsättningsfrämjande tjänster.
  • Deltar fem dagar i andra av arbetskraftsmyndigheterna ordnade tjänster eller verksamheter som har som syfte att stöda förutsättningarna för sysselsättning.
  • Deltar fem dagar i annan på arbetsplatsen eller i sysselsättningssyfte till stöd för rekrytering ordnad verksamhet och du får dagpenning under tiden ifråga.
  • Studerar minst fem dagar och får dagpenning på basen av kortvariga studier.
  • Studerar som bisyssla minst fem dagar. Obs. Samma studier kan beaktas som aktivitet för högst sex månaders tid.

Man måste alltså uppfylla aktivitetskravet t.ex. genom att arbeta eller delta i sysselsättningsstödjande tjänster, man kan inte göra både och.

För att uppfylla definitionen för aktivitet räcker det inte att skicka ut arbetsansökningar eller t.ex. att på eget bevåg delta i sysselsättningsstödjande kurser.

TE-tjänsterna ansvarar för sysselsättningsstödjande åtgärder. Kontakta TE-byrån om du har frågor om arbetsmöjligheter och sysselsättningsstödjande tjänster: TE-tjänsternas webbsidor.

Deltar du i av TE-byrån preciserade sysselsättningsstödjande tjänster ska du du meddela tjänstens namn i din dagpenningsansökan till SYT-kassan. Vid behov begär vi mera information.

Ändringarna i aktivitetsmodellen från och med 1.4.2019

Stadgeändringen som gäller aktivitetsmodellen läggar till olika sätt att uppfylla arbetslöshetsskyddets aktivitetskrav. Fr.o.m. 1.4.2019 betraktas bl.a. följande verksamheter som övriga på arbetsplatsen eller i sysselsättningssyfte ordnade rekryteringsstödjande verksamheter:

  • rekryteringsutbildning,
  • sysselsättningsstödjande verksamhet som ordnas av fackföreningar, fackorganisationer, kommuner, samkommuner, föreningen Työttömien Keskusjärjestö ry och av övriga registrerade föreningar eller motsvarande aktörer som får offentlig finansiering, allena eller tillsammans, och
  • lagstadgad, av arbetsgivaren ordnad utbildning och träning för uppsagda arbetstagare.

Verksamhet som omfattas av aktivitetskravet ska vara sysselsättningsstödjande och intyg över deltagande ska skickas till kassan (med undantag av rekryteringsutbildningen).

Även om ändringarna i aktivitetsmodellen träder i kraft från och med 1.4.2019 kan man inte utan vidare inkludera de nya sätten att uppfylla aktivitetsmodellens krav med en gång. För att du ska kunna uppfylla ditt aktivitetskrav genom att delta i en tjänst som t.ex. fackföreningen ordnar, måste din granskningsperiod på 65 dagar börja 1.4.2019 eller senare.

Obs. Inleder du under ansökningsperioden en ny sysselsättnings- eller rekryteringsstödjande verksamhet, studier som bisyssla eller kortvariga studier, ska du meddela oss på din dagpenningsansökan via e-ärendetjänsten under punkt ”Tjänster som tjänar in aktivitet”/”Aktiivisuutta kerryttävät palvelut”. Välj alternativet ”Jag har under ansökningsperiodens gång inlett en ny tjänst som tjänar in aktivitet eller en rekryteringsstödjande verksamhet”/”Olen aloittanut hakujaksolla uuden aktiivisuutta kerryttävän palvelun tai rekrytointia tukevan toiminnan och ange tjänstens eller studiernas namn, längd och arrangörens namn. Vid behov begär SYT-kassan mera uppgifter.

2019-04-05T06:28:47+03:00