Många medlemmar har kontaktat oss när situationen i företagen försvåras på grund av coronavirus.
Läget har förändrats snabbt från dag till dag och nu stänger Finland i snabb takt. Förhållandena som gäller idag har vi aldrig upplevt tidigare.

Vårt budskap till företagarna är: trots att allt kan kännas hopplöst, bli inte ensam med problemen och låt inte bli att öppna inkommande räkningar. Kontakta fakturerarna och försök komma överens om betalningstid. Förståelse bör nog finnas, hela Finland sitter i samma båt och ingen gynnas av att företagen går i konkurs. Bankerna planerar redan diverse lösningar, bl.a. avkortningsfrihet för lån, så kontakta era banker (och även t.ex. försäkringsbolag), så att ni kommer vidare i vardagen.

En annan viktig kontaktpunkt är FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen, kontaktuppgifter finns på suomi.fi webbsidorna

Här i SYT-kassan gör vi vårt bästa. Arbetslöshetsskyddet är en lagstadgad rätt och förmån betalas när företagsverksamhet läggs ned. Begreppet nedläggning av företagsverksamhet inom arbetslöshetsskyddet beror på företagsform och sammanhang. Mera information finns på följande webbsida: https://syt.fi/sv/om-du-blir-arbetslos/ Du kan ringa eller skicka meddelande för att reda ut din egen situation.

Just nu gör vi vårt bästa för att säkra kassans funktioner, så att våra arbetslösa medlemmar får sina förmåner. Tillsammans med personalen har vi kommit överens om spelregler för att vara säkra på att vi gör allt vi kan för att hindra epidemins spridning och hjälper våra medarbetare hålla sig friska och arbetsföra.

Vi får hoppas att den här fredag den trettonde-mardrömmen snabbt är över och vi kan fortsätta med vårt normala liv.

Våra tankar går till er.

 

Merja Jokinen

Kassachef

SYT