Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 816 €/år

Home/Blogg/Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 816 €/år

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 816 €/år

Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 816 €/år

Från och med början av 2018 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 576 euro till 12 816 euro.

År 2019 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön är under 12 816 euro per år.

Nu lönar det sig för dig att kontrollera årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring på ditt försäkringsbolag och höja den till minst 12 816 €/år. Indexförhöjningen som pensionsförsäkringsbolaget gör är inte utan vidare tillräcklig för att nå arbetslöshetsskyddets miniminivå, 12 816 €/år.

Är din nuvarande arbetsinkomst 12 576 € eller lägre ska du kontakta ditt pensionsbolag och höja årsinkomsten till minst 12 816 €/år. Kan du inte höja årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring kan du ansöka om jämkad medlemsavgift för nästa år i kassan. Mera information om den jämkade medlemsavgiften finns på vår webbsida, www.syt.fi.

Medlemmarnas nuvarande försäkringsnivåer korrigeras enligt lönefaktor (gäller FöPL- och LFöPL-försäkrade). Vill du kan du förbjuda att nivån korrigeras för din del. Då ska du skicka ett fritt formulerat meddelande t.ex. per e-post till adressen neuvonta@syt.fi.

Excempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2019

Arbetsinkomst €/år Medlemsavgift  €/månad Medlemsavgift €/år Dagpenning €/vardag Dagpenning €/månad Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning
12 816 12,28 147,34 40,17 863,65 167,05
15 000 16,1 193,2 43,98 945,57 248,97
18 000 21,35 256,2 49,22 1058,23 361,63
20 000 24,85 298,2 52,7 1133,05 436,45
25 000 33,6 403,2 61,42 1320,53 623,93
26 000 35,35 424,2 63,17 1358,16 661,56
30 000 42,35 508,2 70,15 1508,23 811,63
35 000 51,1 613,2 78,87 1695,71 999,11
40 000 59,85 718,2 84,62 1819,33 1122,73
45 000 68,6 823,2 88,49 1902,54 1205,94
50 000 77,35 928,2 92,37 1985,96 1289,36
60 000 94,85 1138,2 100,12 2152,58 1455,98
70 000 112,35 1 348,20 107,87 2319,21 1622,61
80 000 129,85 1 558,20 115,63 2486,05 1789,45
90 000 147,35 1 768,20 123,38 2652,67 1956,07
2018-11-06T13:27:22+02:0006.11.2018|