Från och med början av 2018 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 564euro till 12 576 euro.

År 2018 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön är under 12 576 euro per år.

Nu lönar det sig för dig att kontrollera årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring på ditt försäkringsbolag och höja den till minst 12 576 €/år. Indexförhöjningen som pensionsförsäkringsbolaget gör är inte utan vidare tillräcklig för att nå arbetslöshetsskyddets miniminivå, 12 576 €/år.

Är din nuvarande arbetsinkomst 12 563 € eller lägre ska du kontakta ditt pensionsbolag och höja årsinkomsten till minst 12 576 €/år. Kan du inte höja årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring kan du ansöka om jämkad medlemsavgift för nästa år i kassan. Mera information om den jämkade medlemsavgiften finns på vår webbsida, www.syt.fi.

Medlemmarnas nuvarande försäkringsnivåer korrigeras enligt lönefaktor (gäller FöPL- och LFöPL-försäkrade). Vill du kan du förbjuda att nivån korrigeras för din del. Då ska du skicka ett fritt formulerat meddelande t.ex. per e-post till adressen neuvonta@syt.fi.

Excempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2018

Arbetsinkomst €/år Medlemsavgift  €/månad Medlemsavgift €/år Dagpenning €/vardag Dagpenning €/månad Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning
12 576 12,71  152,46 39,73 854,20 157,60
15 000 17,25  207,00 43,98 945,57 248,97
18 000 22,88  274,50 49,22 1058,23 361,63
20 000 26,63  319,50 52,7 1133,05 436,45
25 000 36,00  432,00 61,42 1320,53 623,93
26 000 37,88  454,50 63,17 1358,16 661,56
30 000 45,38  544,50 70,15 1508,23 811,63
35 000 54,75 657,00 78,87 1695,71 999,11
40 000 64,13  769,50 84,62 1819,33 1122,73
45 000 73,50  882,00 88,49 1902,54 1205,94
50 000 82,88 994,50 92,37 1985,96 1289,36
60 000 101,63  1 219,50 100,12 2152,58 1455,98
70 000 120,38 1 444,50 107,87 2319,21 1622,61
80 000 139,13 1 669,50 115,63 2486,05 1789,45
90 000 157,88 1 894,50 123,38 2652,67 1956,07