Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd från FPA på grund av plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som har orsakats av coronavirusepidemin. Beslutet gäller samtliga företagare oberoende av företagsform. Lagen om temporär rätt till arbetslöshetsskydd för företagare träder i kraft i dag 8.4.2020. Lagen förblir i kraft till och med 30 juni 2020.

Man ansöker om temporärt arbetslöshetsskydd hos FPA, inte hos arbetslöshetskassan. SYT-kassan betalar fortsättningsvis inkomstrelaterad dagpenning endast till kassamedlemmar som har lagt ned sin företagsverksamhet.

För att man som företagare ska vara berättigad till arbetsmarknadsstöd förutsätts att  heltidsarbetet i företaget har upphört eller att inkomsten från företagsverksamheten är lägre än 1 089,67 euro per månad per person som arbetar i företaget i företagarposition. Heltidsarbetet ska ha upphört eller inkomsten ska ha minskat på grund av coronavirusepidemin.

För att vara berättigad till arbetsmarknadsstöd ska man som företagare anmäla sig som arbetssökande på TE-byrån och TE-byrån ska ge sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till FPA med avseende på företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.

Enligt lag ska man som företagare anmäla sig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån senast 15.4.2020 för att kunna få förmån retroaktivt från och med 16.3.2020, under förutsättningen att villkoren för beviljande av förmån uppfylls. I annat fall skulle förmån betalas tidigast från och med datum när man anmälde sig som arbetssökande. Det går bra att anmäla sig som arbetssökande direkt: www.te-palvelut.fi

 

Hur ansöker företagare om temporärt arbetsmarknadsstöd?

 

  1. FPA betalar arbetsmarknadsstöd till företagare under tiden 16.3.-30.6.2020 utan krav på att företagsverksamheten läggs ned.

 

  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån och lämna in utredning som visar att ditt heltidsarbete har upphört eller att din inkomst har minskat på grund av coronavirusepidemin. Anmäler du sig senast 15.4. kan du få arbetsmarknadsstöd retroaktivt från och med 16.3. Anmäler du dig efter 15.4. kan du få förmån från och med anmälningsdatum.

 

  1. TE-byrån ger sitt arbetskraftspolitiska utlåtande med avseende på din rätt till arbetsmarknadsstöd till FPA.

 

  1. Ansök om arbetsmarknadsstöd hos FPA. FPA betalar arbetsmarknadsstöd till och med 30.6.2020.