Riksdagen har godkänt att inkomstdagpenningens skyddsdel höjs och rörlighetsunderstödets villkor för arbetsresornas längd förkortas. Lagändringarna är temporära och förblir i kraft till 31.10.2020.

Skyddsdelens höjning innebär att personer som får inkomstdagpenning kan förtjäna 500 euro t.ex. i deltidsarbete eller ströjobb utan att förtjänsten påverkar dagpenningen. För andelen som överskrider 500 euro minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Skyddsdelens belopp var tidigare 300 euro.

Ändringen träder i kraft vid ansökningsperioder som börjar 1.6.2020. Ansöker du om dagpenning i perioder på en kalendermånad tillämpas skyddsdelen 500 euro första gången på din dagpenning som betalas för juni månad. För ansökningsperioder som börjar 1.11. eller senare återgår skyddsdelen till 300 euro.

Rörlighetsunderstöd för långa arbetsresor

Man kan få rörlighetsunderstöd ifall man som arbetslös tar emot arbete som medför att arbetsplatsen ligger långt ifrån den nuvarande bostadsorten. Rörlighetsunderstödets belopp är 724 – 1 042 euro per månad och understöd betalas högst två månader.

I och med lagändringen förkortas rörlighetsunderstödets villkor för arbetsresornas längd, tur och retur, från 3 timmar till 2 timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har villkoret för arbetsresornas längd redan tidigare varit 2 timmar.

2 timmarsvillkoret för arbetsresor gäller vid anställningsförhållanden som börjar efter det lagen har trätt i kraft och före 1.11.2020. Datum för ikraftträdande bekräftas när lagen har blivit stadfäst.