Inkomstdagpenning under de första månaderna som företagare

När man inleder sin företagsverksamhet som arbetslös, utvärderas från och med början av 2018 företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla inte inom de första fyra månaderna efter det företagsverksamheten har börjat. Som arbetslös arbetssökande kan man alltså i fortsättningen få inkomstdagpenning minst fyra månader efter det företagsverksamheten har börjat.

Inkomsterna från företagsverksamheten minskar inkomstdagpenningens belopp i enlighet med reglerna för jämkning. Betraktas företagsverksamheten efter fyra månader som bisyssla kan inkomstdagpenning fortsättningsvis betalas. Betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla utgår rätten till inkomstdagpenning.

Det nya alternativet – fyra månaders dagpenning – berör personer som tidigast 1.1.2018 eller därefter startar sin företagsverksamhet som arbetslösa.

Läs mera om arbetsinkomstens inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen.