Utträde ur kassan

Home/Information för medlemmar/Utträde ur kassan
Utträde ur kassan 2015-07-13T11:05:28+03:00

Utträde ur kassan

Som kassamedlem kan man skriftligen meddela att man vill gå ut ur kassan. Utan meddelande om utgång tolkas medlemmens medlemskap ha slutat senast vid slutet av den månad då hen fyller 68 år.

Har medlemmen vid tidpunkten för utträde fortfarande obetalda medlemskapsavgifter som hänför sig till hens medlemstid skickar vi en ny faktura för den obetalda avgiften. Medlemmar som har gått ut eller blivit uteslutna ur kassan har inte rätt att få tillbaka medlemsavgifter som de har betalat till kassan och som hänför sig till tid före datum för utgång/uteslutning.

Lägger du ned din företagsverksamhet och tänker ansöka om arbetslöshetsdagpenning hos oss ska du inte gå ut ur kassan. Dagpenning kan betalas endast till kassamedlemmar. Under tid som arbets- och näringsbyrån har konstaterat att du är arbetslös är du berättigad till befrielse från medlemsavgift.

Vi beviljar befrielse när vi behandlar din första förmånsansökan.

Medlemmar i en företagarkassa kan uteslutas ur kassan ifall de inte observerar kassans regler. Den vanligaste orsaken för uteslutning är obetalda medlemsavgifter. Utesluta medlemmar förlorar sina intjänade arbetsvillkor och får inte redan betalda medlemsavgifter i retur. Beslutet om uteslutning är alltid överklagbart.

Har du gått i pension?

När du har beviljats full arbetspension är det inte längre aktuellt för dig att vara medlem i SYT-kassan. Då ska du skriftligen meddela kassan att du går ut. När du får arbetspension kan kassan inte längre betala arbetslöshetdagpenning.